Soukromé ordinace se státním dohledem

S výjimkou několika radikálních tvrzení potvrdila ministryně zdravotnictví Milada Emmerová, že hodlá měnit české zdravotnictví směrem, který ukázal reformní návrh expertů Lidového domu z počátku října. Vyplývá to z „Desatera zásad koncepce zdravotnictví“. Jeho znění najdete v článku…

S výjimkou několika radikálních tvrzení potvrdila ministryně zdravotnictví Milada Emmerová, že hodlá měnit české zdravotnictví směrem, který ukázal reformní návrh expertů Lidového domu z počátku října.

Vyplývá to z „Desatera zásad koncepce zdravotnictví“, které včera ministryně zveřejnila v Děčíně. Desatero podle ministryně bude během čtrnácti dnů rozpracováno do podrobného návrhu, jak zdravotnictví dál měnit.

„Nehodlám při tom žádným způsobem zasahovat do vlastnických práv lékařských praxí ani nemocnic převedených na obchodní společnosti,“ uklidňuje ministryně lékařské společnosti zneklidněné tím, že návrh Lidového domu doporučoval zestátnit soukromé nemocnice a lékařské praxe.

Přesto zůstalo myšlenkové jádro. Hned v prvním bodu desatera stojí, že „zdravotnictví je veřejnou službou“. Pro stát z toho podle Emmerové vyplývá povinnost zajistit zdravotnictví platy srovnatelné s kolegy z Evropské unie.

Plán se hlásí k tomu, že zdravotnictví musí být dostupné všem občanům bez rozdílu.

„Solidární princip je významným předpokladem pro spokojenost lidí a sociální smír,“ prozrazuje desatero úmysly vládní zdravotnické politiky. Veškerá zdravotní péče má být dostupná všem bez omezení.

Kdo to zaplatí?

Na hlavní otázku, kdo bude veškeré nároky občanů financovat, odpovídá návrh jen neurčitě. Zřejmě je vyloučena spoluúčast i jakékoli poplatky pacientů. Místo toho bude ministryně požadovat další veřejné zdroje.

Například ministerstvo práce a sociálních věcí by mělo doplácet na pacienty, o které se po vyléčení nemohou starat příbuzní a kteří jsou v nemocnicích ze sociálních důvodů.

DÁLE ČTĚTE:
Lékaři: Desatero Emmerové je příliš obecné\\
Návrh ČSSD: zestátnit část zdravotnictví
S kontroverzní koncepcí Emmerová souhlasila
Soukromí lékaři nepřímo vyzvali občany, ať nevolí ČSSD

Finance by se ale měly především ušetřit. Zřejmě největší ambice se skrývají ve druhém a třetím odstavci desatera, podle kterého stát zabrání plýtvání. Bude přísně kontrolovat výdaje na léky a stanoví standardní postupy léčby.

Tento krok opatrně vítají ekonomičtí experti českých nemocnic, v navrhované podobě ale podle nich nemůže pomoci. Vláda by spíše měla úplně změnit systém plateb za výkony v nemocnicích i ambulancích.

Dnes se zdravotníkům vyplácí například používat magnetické rezonance či jiné diagnostické přístroje, chirurgickými výkony se ale zpravidla dostávají do ztráty. Zbytečně vyhozené peníze v jednom sektoru tak způsobují útlum jiných potřebných služeb.

Emmerová odmítá znárodnění i tím, že se hlásí ke středoevropským systémům zdravotnictví, které jsou financovány prostřednictvím pojišťoven.

Přesto se role státu významně posílí. Jak vyplývá z desatera, bude nejen určovat platy lékařů a správný postup léčby.

Zároveň stanoví základní síť zdravotnických zařízení včetně ambulancí. Pojišťovny zřejmě budou nuceny uzavřít se státem akreditovanými zdravotníky smlouvy.

Pojišťovny pochybují

Soukromí lékaři se po publikaci návrhů z Lidového domu obávali k návratu před rok 1989, ani dnes je ministryně Emmerová neuklidnila.

V Desateru totiž bez bližšího upřesnění tvrdí, že chce využít pozitivních zkušeností z dob komunistického zdravotnictví. Neupřesnila však, jestli hodlá obnovit spádové obvody.

Účastníkům zdravotnické diskuse vadí podle ČTK především neurčitost ministerských návrhů:

„Ministryně mluví o standardech péče, neříká však, jestli jde o standardy medicínské nebo ekonomické,“ řekl výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gajdáček.

Středočeskému hejtmanovi Petru Bendlovi z opoziční ODS zase vadí, že pravidla, jak převádět nemocnice na neziskové společnosti, se kraje dozvědí až koncem příštího roku.

„Je to důkaz o nedůvěryhodnosti paní ministryně. Musím se ptát, co paní ministryně navrhuje krajům v příštích dvanácti měsících,“ postěžoval si Bendl.

Převod nemocnic na neziskové organizace se líbí prezidentu České lékařské komory Davidu Rathovi a šéfovi lékařských odborů Milanu Kubkovi. Ten věří, že projde záměr sociálních demokratů, aby neziskové nemocnice nemusely platit daně. „Jsem přesvědčen, že daňové výhody za nemocnice budou pro kraje tak zajímavé, že je budou na tuto formu transformovat dobrovolně,“ míní Kubek.

ZDRAVOTNICKÉ DESATERO MINISTRYNĚ:
Zdravotnictví je veřejná služba vykonávaná vzdělanými a dobře zaplacenými zdravotníky.
Chci vytvořit moderně organizované zdravotnictví. Zohledním pozitivní zkušenosti z doby před i po listopadu 1989. Nechci, aby se plýtvalo penězi.
Chci rozvíjet zdravotnictví s kvalitní péčí a se standardy péče. Nehodlám zasahovat do vlastnických práv soukromých nemocnic či ambulancí.
Solidarita při financování péče zachová spokojenost lidí a sociální smír.
Chci zajistit všem občanům bez rozdílu dostupnou péči.
Vytvořím síť nemocnic, která bude navázaná na síť ambulancí. Jednotlivá zařízení dostanou akreditaci. Na síti budou spolupracovat i kraje.
Do zdravotnictví poplují peníze z více zdrojů. Základem ale zůstane pojištění .
Chci posílit prestiž ambulantních lékařů – například budou pracovat týmově.
Chci předávat pacientům informace o kvalitě péče. Ale jen některé.
Chci podporovat nejen prodlužování života, ale i jeho větší důstojnosti.
Zdroj: mz Čr

Petr Holub, Aleš Vojíř, Hospodářské noviny

Ohodnoťte tento článek!