Soukromí lékaři chtějí rozvod

Soukromí lékaři oficielně oznámili vznik nové platformy v rámci ČLK. Podle svého prohlášení tím protestují proti vyloučení všech organizací soukromých lékařů z dohodovacích řízení. Pokud by prošel návrh o dohodovacích řízeních v parlamentu, přešlo by právo zastupovat všechny lékaře na ČLK…

S tím zástupci platformy nesouhlasí a cítí se tímto jednáním diskriminováni.

„O existenci a neexistenci soukromých lékařů tak bude rozhodovat úzká skupina funkcionářů ČLK zastupujících především zájmy odborářů z Lékařského odborového klubu. Prosazováním těchto odborářských zájmů na půdě stavovské lékařské organizace došlo k její polarizaci a praktickému stavovskému roztříštění.,“ píší v prohlášení.

Soukromí lékaři také vystupují s peticí za novou platformu, která by později mohla vést k založení komory sdružující soukromé lékaře. „V množství získaných podpisů bude i daná síla mandátu pro naše zástupce ve vedení ČLK a jejich iniciativy k nápravě věcí dnešních, nebo se budeme muset vydat druhou cestou k vytvoření naší komory soukromých lékařů,“ píše MUDr. Zdeněk Král.

V petici je uvedeno několik zásadních požadavků nového uskupení vůči představitelům ČLK. Požadují např. aby ČLK pozastavila všechny své aktivity v oblasti vstupování do ekonomických a smluvních vztahů všech svých členů, zveřejnění jejího finančního auditu, zahájení diskuse o nepovinném členství v komoře a řada dalších požadavků.

(iso), www.Zdravi.Euro.cz

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

P.Ondrák

A doufám,že se po rozvodu soukromí praktičtí lékaři taky postarají 24 hodin denně v primární péči o své pacienty a né že běžnou ambulantní pohotovost za ně budou od poledních hodin až do rána dělat doktoři ve špitálech. Bohužel LSPP je až od 16 hod a večer na mnoha místech nefunguje vůbec,jelikož se jim zkrátka pracovat nechce.

Ivo Procházka

Ačkoli se mé názory neshodují s nadpisem článku, musím Vás pane Ondráku požádat, abyste se po dobu své desorientace zdržel veřejných projevů. Zde se píše o budoucnosti ČLK jakožto stavovské organizace a ne o smluvních vztazích praktiků a ZP a povinostech krajských úřadů.

kulička

Všem nespokojeným lékařům-zaměstancům (zvláště těm mladším) doporučuji: stáž u praktika na 3 týdny. Poté zástup praktika na měsíc. Praktici jsou v drtivé většině starší 50 let. Tedy doporučuji každému zájemci : udělat si atestaci ze všeobecného lékařství, najít si svého praktika, pracovat u něj několik let (dle ČLK) převzít praxi.

klokočka

Pane Procházka, pan Ondrák má naprostou pravdu a reflektuje na téma v článku.Praktičtí lékaři/ti kteří pro náročnost práce v nemocnicích raděj prchli a zašili se na obvodech/ chtějí rozvod,protože se jim pracovat zkrátka nechce,zakrněli po odborné stránce a jsou v suchu a teple, a teď mají strach..

MUDr.Zdeněk Král

Všem co nechápají, my nejsme zločinci, chceme dělat medicínu:

Jako soukromý lékař a člen komory požaduji, aby :

Česká lékařská komora působila pouze jako apolitická stavovská organizace pro všechny své členy v oblasti péče o etiku, lex artis a postgraduální vzdělávání.

Česká lékařská komora s okamžitou účinností pozastavila všechny své aktivity v oblasti vstupování do ekonomických a smluvních vztahů všech svých členů a to hlavně soukromých lékařů.

Česká lékařská komora nepřijímala žádná závazná rozhodnutí bez souhlasu všech oborových skupin svých členů, pokud by některá z nich s tímto rozhodnutím vyslovila nesouhlas.

Česká lékařská komora umožnila paritní zastoupení soukromých lékařů v jednáních se zástupci státu a zdravotních pojišťoven.

Česká lékařská komora veřejně deklarovala usnesením svého představenstva a prohlášením presidenta svoji apolitičnost a vzdala se všech aktivit v politickém dění.

Česká lékařská komora okamžitě zabránila dalšímu zneužívání svého společenského kreditu k politickým účelům jednotlivých zájmových skupin.

Česká lékařská komora okamžitě poskytla transparentní údaje o nakládání s příspěvky svých členů a zveřejnila v písemné formě výsledky finančního auditu od založení ČLK až po datum ukončení tohoto auditu.

Česká lékařská komora okamžitě zahájila vnitrokomorovou diskuzi o „zrušení povinného členství“ a písemnou formou vyzvala každého svého člena, zda s touto formou členství souhlasí nebo nesouhlasí a tyto údaje písemně zveřejnila.

Ivan Kohl

Domnívám se,že fragmentace lékařského stavu přesáhla únosnou mez.Jsem přesvědčen ,že stačí Sdružení smluvních lékařů zdravotních pojišťoven s týmem placených špičkových ekonomů a právníků,Lékařský odborový klub hájící ekonomické zájmy lékařů -zaměstnanců vůči zaměstnavateli a nepolitická, neodborářská Lékařská komora garantující odbornost,etiku a podílející se na vytváření obecných podmínek zdravotnictví.Ale to už tady kdysi bylo ,že kolegové Tautermanne,Ráthe a Kubku…

sajdl

Mohl by mi nějaký soukromý lékař z této „iniciativy“ objasnit, čím je jim v rámci ČLK ubližováno, co jim vadí na smlouvách na dobu neurčitou, na závaznosti výběrových řízení pro pojišťovny, na možnosti dědit a prodávat praxe a co je na tom „odborářského“??

ivanaborovková

Pan Ondrák klasicky míchá hrušky a jablka s jedemjaké pacienty by nemocnice ošetřovaly,kdyby všichni praktici pracovali 24 hod a nikoho nikam neposílalito snad nemůžete myslet vážně pane.

Dr Varjassy

Pro pana Sajdla.

Vy jste asi četl,nebo poslouchal projevy prezidenta ČLK Kubka ,protože jako bych slyšel jeho slova.Přesně takhle argumetuje směrem k nám,soukromým lékařům..vy nechcete nekonečné smlouvy ?,vy nechcete dědení praxí?..atd..

Co to je pořád za nesmyslné bláboly!Vždyť o tom tady neni vůbec řeč.Iniciativa Dr Krále je z úplně jiných důvodů,a stačí si pozorně přečíst jeho řádky kousek výše, tam je vše stručně a jasně napsané. Kdo nebude chtít chápat tak ten chápat nikdyy nebude.

Ohodnoťte tento článek!