Soukromí lékaři hrozí protesty, když nedostanou také přidáno

Koalice soukromých lékařů pohrozila ministru zdravotnictví v demisi Martinu Holcátovi v otevřeném dopise masovými protesty, pokud v úhradové vyhlášce pro rok 2014 přidá jen nemocnicím. Prý se takové informace v posledních dnech objevily.

Resort by mohl mít příští rok o deset miliard korun víc než letos, celkem 230 miliard. Ministerstvo ani zdravotní pojišťovny podle zjištění ČTK ale neplánují, že by peníze navíc šly jen do nemocnic. Holcát doktorům odpověděl, že se jejich požadavky ve vyhlášce o úhradách zohlední.

Ministerstvo podle svého šéfa při přípravě vyhlášky požadavky soukromých lékařů respektuje. Seznam výkonů má zůstat stejný a změní se až od ledna 2015, úhrady za péči proti loňsku neklesnou a zhoršit se nemají ani regulace. „Všechny tyto Vaše požadavky hodláme do úhradové vyhlášky zohlednit, není mi tedy zřejmé, proč dnes v médiích hrozíte masovými protesty,“ odpověděl doktorům stejnou formou, tedy otevřeným dopisem Holcát. Svůj list poskytl ČTK.

Ministerstvo už téměř hotovou vyhlášku na příští rok předělává podle nálezu Ústavního soudu, který tento týden odmítl regulace jako protiústavní. Soudcům vadí například to, že lékaři dostávají zaplaceno méně za péči, kterou poskytli nad dohodnutý objem.

„Dovolujeme si vás upozornit, že ambulantní sektor trpí významným finančním nedostatkem přinejmenším ve stejné míře jako lůžková zařízení,“ uvádí se v dopise. I ambulance se prý potýkají s nárůstem nákladů, přitom platby od pojišťoven stagnují, nebo dokonce klesly. Na rozdíl od nemocnic nemohou doktoři spoléhat na dotaci zřizovatele.

Holcát v listu uvedl, že zdravotníkům kvůli růstu DPH a inflace peníze chybějí. Vyhláška by jim proto měla vyjít vstříc a upustit od restrikcí. „Nelze ovšem vyhovět každému požadavku v plném rozsahu. Při jejich respektování by bylo potřeba dostat do systému dalších 40 až 50 miliard korun,“ napsal Holcát. Podle něj není přilévání peněz reálné, jsou proto nutné kompromisy. Uvedl, že pomoc nemocnicím v potížích by neměla být na úkor jiných lékařů. Podotkl, že díky zvýšení odvodů státu za děti, důchodce či nezaměstnané by do zdravotnictví mělo příští rok přitéct o pět miliard víc. Ambulantní specialisté by měli dostat proti letošku o 500 až 600 milionů víc.

Koalice ambulantních specialistů žádá rovný přístup k péči v ambulancích i nemocnicích, je podle ní systémově správný a v EU obvyklý. „Naši pacienti nesmějí trpět nedostatkem péče jen kvůli tomu, že mají onemocnění řešitelné ambulantně,“ uvádí se v dopise. Koalice mluví za sdružení praktiků pro děti, dospělé, ambulantní specialisty, soukromé gynekology a za zubaře.

Legislativní náměstek ministerstva Martin Plíšek ČTK řekl, že zástupci lékařů a nemocnic mohou dát k vyhlášce své připomínky. Podle náměstkyně Heleny Rögnerové předá ministerstvo příští týden rámcové podmínky vyhlášky pro příští rok zdravotním pojišťovnám, aby je do 8. prosince zapracovaly do svých zdravotně pojistných plánů. Je to mezní termín, aby od ledna mohla vyhláška platit.

Zdravotnictví dostane víc peněz už letos. Do konce roku to bude 1,2 miliardy korun – v listopadu a prosinci ve dvou platbách za státní pojištěnce celkem 800 milionů korun, dalších 700 milionů je půjčka pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP). Jde o půjčení další miliardy, VZP by ji potřebovala ještě do konce roku.

Rozdělení těchto peněz bude záviset i na ujednání poskytovatelů s pojišťovnami, platby se řídí ještě letošní vyhláškou. „O navýšení úhrad jednáme, část dáme především do lůžkové péče, ale také nezapomeneme na ambulantní péči,“ sdělil ČTK prezident Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gajdáček.

Letos na jaře při doúčtování za loňský rok podle něj nedala Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, kterou řídí, ambulantním lékařům žádné regulace. Vývoj nákladů totiž nepřekročil dohodnutý sedmiprocentní nárůst, takže nebyl důvod lékaře regulovat.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!