Sousedé si pojišťují nadstandard

„Zdravotní pojištění bychom zvládli efektivněji,“ říká Vladimír Stehno, předseda stálé pracovní skupiny pro soukromé zdravotní pojištění České asociace pojišťoven…

Zdravotní pojištění bychom zvládli efektivněji, říká Vladimír Stehno, předseda stálé pracovní skupiny pro soukromé zdravotní pojištění České asociace pojišťoven.

Při úvahách o reformně zdravotnictví se hovoří o vyšší spoluúčasti pacientů. Byly by komerční pojišťovny schopny nabídnout pojištění této spoluúčasti?

Z technického hlediska to není žádný zásadní problém. Pojišťovny nabízejí soukromé zdravotní pojištění, které by mohlo pojištěným kompenzovat zvýšené výdaje na určité druhy péče.

Zatím však považuji takové úvahy za velmi předčasné, protože si dnes nedovedeme představit, jak bude vyšší spoluúčast definována. Teprve až by bylo legislativně vymezeno, na co a kolik se bude doplácet, mohly by si komerční pojišťovny propočítat rizika a nabídnout odpovídající pojistné produkty.

Kdyby byl přesně definován rozsah zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, pak by komerční pojišťovny byly schopny nabízet nejen soukromé pojištění spoluúčasti, ale i pojištění nadstandardní péče a dokonce i plnohodnotnou alternativu veřejného zdravotního pojištění.

Česká asociace pojišťoven si dělala v tomto směru předběžný průzkum a zjistila, že by o to měla zájem téměř polovina pojišťoven, které dnes nabízejí soukromé zdravotní pojištění.

Domníváte se, že byste byli schopni lépe uhlídat poskytovatele zdravotní péče, než to dnes dělají zdravotní pojišťovny?

Samozřejmě to záleží na přesném nastavení legislativních pravidel. Ale domníváme se, že máme mechanismy na to, abychom lépe vybírali pojistné i ohlídali náklady.

Problém českého zdravotnictví je v tom, že do něj teče hodně peněz, ale nedostávají se tam, kam by měly. Nikdo nemá skutečný zájem šetřit a hospodařit efektivně.

Každá komerční pojišťovna má však své akcionáře, kterým se zodpovídá. Proto si nemůže dovolit vynakládat prostředky nehospodárně, platit za něco, co nedoslala nebo platit nepřiměřenou cenu.

Jakou roli hraje v současné době soukromé zdravotní pojištění při úhradě výdajů za zdravotní péči?

Soukromé zdravotní pojištění má v současném systému financování zdravotnictví velmi omezený prostor. Jsou tu především bariéry legislativní, které neumožňují doplatky za léčení hrazené z veřejného zdravotního pojištění s výjimkou stomatologických výkonů.

Jen ve velmi omezené míře umožňují připlácení na nadstandardní péči. Další překážkou je setrvačnost v uvažování lidí, kteří nepovažují za účelné připlácet si něco na své zdraví, protože předpokládají, že se o všechno postará stát.

Soukromé zdravotní pojištění je dnes využíváno ke kompenzaci finančních ztrát způsobených pracovní neschopností, nemocí, úrazem a invaliditou. Největší zájem je o pojištění pobytu v nemocnici, ze kterého si pojištění mohou hradit výdaje spojené s hospitalizací.

Denní dávky v době pracovní neschopnosti si zase pojišťují osoby samostatně výdělečně činné nebo zaměstnanci s vyššími příjmy, protože jim kompenzují ztrátu příjmu v době dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Zájem o soukromé zdravotní pojištění zdaleka nedosahuje úrovně běžné v zemích EU. Předepsané pojistné činilo v roce 2002 celkem 307 milionů korun.

Co si nejvíce pojišťují občané států EU?

Každý stát má svůj systém financování zdravotnictví a ten je doplněn soukromých zdravotním pojištěním. V poslední době zejména v sousedním Rakousku a Německu roste zájem o pojištění nadstandardní péče. Pojištění se mohou léčit ve zdravotnických zařízeních, která umožňují nadstadard, mohou si vybrat stravu, ošetřujícího lékaře, mají nárok na dražší léky.

SVĚTLANA RYSKOVÁ, Ekonom

Ohodnoťte tento článek!