Soutěž Manažer roku ve zdravotnictví vyhlášena

Cenu Manažer roku ve zdravotnictví převzal v roce 2015 ředitel Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala (druhý z leva) z rukou prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého (vpravo) za účasti prezidenta UZS Jiřího Horeckého (vlevo) a ministra zdravotnictví Svatopluka Němečeka.

Unie zaměstnavatelských svazů České republiky a vydavatelství Mladá fronta, divize Medical Services, vyhlašují soutěž Manažer roku ve zdravotnictví, kterou chtějí zviditelnit úspěšné manažery ve zdravotnictví, ukázat příklady dobré praxe, inspirovat a motivovat následovníky a podpořit rozvoj v oblasti systému zdravotní péče.

Kdo nominuje:

• Soutěž je veřejná.

• Přihlašovatel své důvody podrobně vypíše v nominačním dopise.

• Nominovat do soutěže mohou manažeři zdravotnických zařízení, lékaři a jiní zdravotníci, profesoři a asistenti lékařských fakult, zaměstnanci a vedoucí státních orgánů (SÚKL, MZ ČR, SZÚ…), zdravotních pojišťoven, lékárníci, profesní organizace a spolky, pacientská sdružení, zástupci farmaceutických společnosti, studenti lékařských fakult, pacienti.

Podmínky účasti:

• Soutěžící je manažerem ve zdravotnickém zařízení/jiné „zdravotnické instituci“ v České republice (nemusí být občanem České republiky).

• Manažerské funkce vykonává ve zdravotnictví nejméně po dobu 2 let.

Kdo může být nominován:

• Vrcholoví manažeři – ředitelé nemocnic/zdravotnických zařízení.

• Primáři, přednostové a vedoucí klinik a oddělení.

• Manažeři ostatních institucí, jako jsou zdravotní pojišťovny, ministerstvo zdravotnictví, SÚKL, Státní zdravotní ústav, výzkumné, lékařské a teoretické ústavy, lékařské fakulty.

Co se hodnotí:

• Osobnost manažera a jeho zásadní přínos pro rozvoj zdravotnického zařízení či jiného řízeného úseku.

• Manažerské schopnosti – strategické myšlení, stabilita, loajalita, formulace vize a motivace ostatních ke změně, statečnost udělat nepopulární rozhodnutí, schopnost získat nejlepší lidi – udržet dobrý tým, „koučink týmu“, schopnost využít informace. Jakých úspor bylo dosaženo a jakým způsobem.

Hodnoticí kritéria:

• Význam osobního přínosu manažera pro rozvoj organizace/zdravotnického zařízení.

• Finanční zdraví organizace/ziskovost.

• Uplatňování etických principů v organizaci/transparentnost.

• Zlepšování bezpečnosti a kvality péče o pacienty.

• Zavádění moderních přístupů a inovací v léčbě a zdravotní péči, akreditační procesy.

• Mezinárodní úspěchy a spolupráce.

• Týmová práce, leadership, koučink.

Při hodnocení bude rovněž přihlédnuto k:

• Osobnosti a způsobilosti manažera.

• Osobnímu přínosu manažera pro zdravotnické zařízení,

• Hospodářským výsledkům.

• Schopnost vést tým.

Způsob hodnocení:

• Nominační dopis zahrnující výše uvedené podmínky musí být zaslán na adresu: manazervezdravotnictvi@mf.cz

• Redakce časopisu Zdravotnictví a medicína z nominovaných vybere finalisty, které předloží
hodnotící komisi. Ta bude ustavena k 30. 9. a jejím úkolem bude posouzení účastníků soutěže a dohled nad regulérností průběhu. Komise bude složená ze zástupců Unie zaměstnavatelských svazů, manažerů a odborníků z oblasti managementu ve zdravotnictví, atd.

• Soutěž je vyhlášena k 1. 8. 2016 a bude ukončena k 15. 10. 2016

Způsob vyhlášení:

• První ročník (předchozí byl nultý) soutěže bude slavnostně vyhlášen na letošní konferenci Zdravotnictví 2017 (1. listopadu 2016).

• Cenu Manažer ve zdravotnictví za rok 2016 předá prezident Hospodářské komory Ing. Vladimír Dlouhý a loňský oceněný MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Ohodnoťte tento článek!