Soutěž Sestra roku 2008 v plném proudu

Titulní obrázek

Ocenění Sestra roku s pořadovým číslem 9 bude opět udělováno ve třech hlavních kategoriích: Sestra v nemocniční a ambulantní péči, Sestra v sociální péči a Sestra ve výzkumu a vzdělávání. V průběhu slavnostního večera, který se uskuteční 10. února 2009 v prostorách pražského Paláce Žofín bude předána také již tradiční Čestná cena za celoživotní dílo v ošetřovatelství, kterou uděluje redakce a redakční rada časopisu Sestra…

Ocenění Sestra roku si mezi českými zdravotníky již získalo punc příjemné tradice. Letos v červenci byl oficiálně „odstartován“ devátý ročník soutěže, jejímž vyhlašovatelem je odborný měsíčník Sestra z vydavatelského domu Mladá fronta, a. s. Jako v osmi ročnících předcházejících, i tentokráte převzala záštitu nad oceněním paní Dagmar Havlová a Nadace Vize 97.

Ocenění Sestra roku s pořadovým číslem 9 bude opět udělováno ve třech hlavních kategoriích: Sestra v nemocniční a ambulantní péči, Sestra v sociální péči a Sestra ve výzkumu a vzdělávání. V průběhu slavnostního večera, který se uskuteční 10. února 2009 v prostorách pražského Paláce Žofín bude předána také již tradiční Čestná cena za celoživotní dílo v ošetřovatelství, kterou uděluje redakce a redakční rada časopisu Sestra.

Nepochybně i vy máte ve svém okolí někoho, o kom víte, že by si cenu v této soutěži zasloužil, že pro pacienty či pro své kolegy „dýchá“, nerozděluje čas na pracovní a soukromý apod. Nominovat svého kandidáta může již nyní. V odborných titulech vydavatelství Mladá fronta, a. s. (Sestra, Zdravotnictví a medicína, Postgraduální medicína), ale i v řadě dalších periodik, která jsou mediálními partnery projektu, najdete přihlášku do soutěže včetně dalších důležitých informací (statut soutěže, pravidla a podmínky atd.). Vše potřebné i s přihláškou lze najít samozřejmě také na www.sestraroku.cz. Formálně správně vyplněné přihlášky doplněné potřebnými dokumenty zasílejte na adresu redakce pod heslem „SESTRA ROKU“ nejpozději do 5. 12. 2008.

Ti z vás, kteří se zúčastnili některého z minulých osmi slavnostních předání ocenění v soutěži Sestra roku, si ještě nyní vybaví atmosféru večera. Ani při vyhlášení devátého ročníku nebudou chybět celebrity z oblasti medicíny a politiky, napínavá oficiální část, kdy se všichni finalisté představí nejen na pódiu, ale i prostřednictvím promítaných filmových medailonků, vzrušené vteřiny těsně před vyhlášením výsledků rozhodnutí odborné nezávislé poroty, blesky fotoaparátů, kamery, mikrofony reportérů, raut, kulturní program a mnoho dalšího. To všechno a třeba i něco navíc můžete zažít v únoru 2009 i vy! Záměrem celé soutěže je poděkovat těm, kteří nezištně pomáhají pacientům, ale i svým kolegům, posílit povědomí o významu zdravotnické profese a pomoci pozvednout prestiž a uznání tohoto nelehkého povolání. Jsou stovky i tisíce skromných lidí v terénu, kteří odpovídají kritériím soutěže… A o těch a jejich práci se společnost může dozvědět právě díky vám, kteří je nominujete do soutěže Sestra roku.

Celý článek si můžete přečíst na serveru časopisu Sestra a nebo ZDE.

redakce

Soutěž Sestra roku 2008 v plném proudu
Ohodnoťte tento článek!