Soutěž Sestra roku zná své vítěze

Sestra roku 2015

Nejlepší sestry roku 2015 převzaly na galavečeru v Hudebním divadle Karlín ocenění. Za celoživotní dílo v ošetřovatelství byla vyznamenána Františka Ertlová, metodička vzdělávání z brněnského Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických odborů. Sestrou roku v kategorii přímá ošetřovatelská péče je Kateřina Palinčáková, která také získala titul Sestra mého srdce. V kategorii management a vzdělávání zvítězila Renata Všetečková.

Slavnostní předání ocenění 16. ročníku soutěže Sestra roku, které organizovalo vydavatelství Mladá fronta s divizí Medical Services, se konalo 30. března 2016 v prostorách Hudebního divadla Karlín, Praha.

Soutěž Sestra roku je tradiční událostí, která je koncipována jako poděkování sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci. Záštitu nad akcí převzala i letos Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Záštitu dále převzaly Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Magistrát hlavního města Prahy. Odborným garantem soutěže je Česká asociace sester.

Ocenění Sestra roku 2015 bylo uděleno ve dvou kategoriích:

● Sestra v přímé ošetřovatelské péči

V této kategorii soutěžily sestry vykonávající ošetřovatelskou praxi ve všech typech zdravotnických zařízení nemocniční a ambulantní sféry a všech formách domácí a sociální péče.

Vítězkou soutěže Sestra roku 2014 v kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči se stala Kateřina Palinčáková, hlavní konzultantka týmu chronických ran ARO, Nemocnice Valašské Meziříčí

● Sestra v managementu a vzdělávání

V této kategorii soutěžily sestry, jejichž přínos k rozvoji ošetřovatelské péče v ČR spočívá především v intenzivní vzdělávací, manažerské či vědecko-výzkumné činnosti.

Vítězkou soutěže Sestra roku 2015 v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání se stala Bc. Renata Všetečková, vrchní sestra, oddělení urgentního příjmu dospělých Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Redakce časopisu Zdravotnictví a medicína udělila mimořádnou cenu:

● Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství

Držitele této ceny vybírá redakce ze všech došlých přihlášek s cílem ocenit celoživotní práci nominovaného, jež představuje významný kvalitativní přínos pro rozvoj oboru ošetřovatelství.

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství obdržela Mgr. Františka Ertlová, metodička vzdělávání, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně.

Ocenění, pro které hlasuje široká veřejnost:

● Sestra mého srdce

Vítěze této kategorie bylo možné vybírat ze sedmi finalistů všech vyhlášených kategorií, které vybrala první odborná porota, a jednoho držitele Čestného ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství, a to prostřednictvím webových stránek www.sestramehosrdce.cz. Vítězem hlasování se stává finalista, který v celkovém součtu získá největší počet hlasů.

Nejvíce hlasů v on-line anketě získala Kateřina Palinčáková, hlavní konzultantka týmu chronických ran ARO, Nemocnice Valašské Meziříčí.

O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodovala v rámci galavečera druhá odborná porota, ve které post předsedkyně přijala PhDr. Martina Šochmanová, prezidentka České asociace sester.

V odborné porotě dále zasedli:

Ing. Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
MUDr. Martin Holcát, MBA, náměstek pro léčebně-preventivní péči Fakultní nemocnice Motol
MUDr. Radkin Honzák, psychiatr
MUDr. David Kostka, MBA, generální ředitel Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky
Mgr. Jindra Kracíková, vítězka kategorie Management a vzdělávání soutěže Sestra roku 2014
MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D., z Kliniky Esthé a Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce
Mgr. Jana Mikulková, ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Maya Novackova, ředitelka odboru marketingu společnosti Agel
Mgr. Jana Nováková, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Motol
JUDr. Radek Policar, náměstek Ministerstva zdravotnictví České republiky pro legislativu
Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestra MZ ČR
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Bc. Tomáš Válek, DiS., předseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků
Ing. Marek Třeška, MBA, Managing Director společnosti Hartmann RICO, a. s.

Slavnostního vyhlášení se zúčastnili:

Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, náměstkyně ministra zdravotnictví
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel FN Motol
Ing. Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů
Tom Philipp, náměstek ministra zdravotnictví ČR
MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF UK Praha
MUDr. Petr Sucharda, primář III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Jan Měšťák, plastický chirurg Kliniky Esthé
… a další významné osobnosti českého zdravotnictví

V průběhu večera, který byl zpestřen hudebním vystoupením Ondřeje Brzobohatého a zpěvačky Dannie Elly, byla vítězkám předána ocenění, jejichž součástí jsou i hodnotné dary. Večerem provázel moderátor Libor Bouček. K tanci a poslechu po skončení oficiální části večera zazpívala Dannie Ella se svou kapelou.
V rámci galavečera proběhl slavnostní křest publikace autorek Heleny Dryákové a Jany Kovaříkové„Osobnosti současného českého ošetřovatelství“, jehož partnery byly společnosti Linet, Cadenza a Česká asociace sester. Knihu pokřtily Global Marketing Manager společnosti Linet Ing. Klára Horzinková, Ph.D. a modelka Vlaďka Erbová.

Generální partner
HARTMANN-RICO a. s.

Hlavní partneři
AGEL, a. s.
Kooperativa pojišťovna, a. s.

Partner
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Partneři galavečera
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Cadenza
Beznoska
A Care

Mediální partneři
Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků
Odborný časopis Sociální služby
Mladá fronta, a. s., odborný měsíčník Zdravotnictví a medicína a časopis Moje zdraví

Záštita
Nadace Dagmar a Václava Havlových – VIZE 97
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Magistrát hlavního města Prahy

Garant
ČAS Česká asociace sester

Ohodnoťte tento článek!