Soutěže na startu

úspory, účty, aukce

Elektronické aukce na ceny léků jsou na spadnutí. Ministerstvo již registruje první žádosti pojišťoven.

První soutěže na dodavatele nejlevnějšího léku se rozběhnou již v letošní zimě. Vítěz získá plnou úhradu přípravku od pojišťoven, tedy bez doplatku pacientů.

Nadto bude mít právo obhospodařovat polovinu trhu po dobu roku a půl. Konkurenčním přípravkům bude úhrada snížena o čtvrtinu.

Ministerstvo zdravotnictví registruje první žádosti zdravotních pojišťoven o vyhlášení soutěže, a to od Všeobecné zdravotní pojišťovny a Revírní bratrské pokladny. „Zároveň nám ale bylo sděleno, že tyto žádosti ještě budou dopracovány a předneseny, pokud možno, ve shodě všech tuzemských zdravotních pojišťoven.

Tedy po výběru takových léčivých látek, které mohou zdravotním pojišťovnám přinést maximální úsporu a zároveň neohrozit farmakoterapii pacientů. Na toto doplnění, které by bylo shodným postupem všech zdravotních pojišťoven, dosud ministerstvo čeká,“ upřesňuje ředitel odboru farmacie resortu Filip Vrubel.

Glejt od ministerstva Soutěže o nejnižší cenu léku s plnou úhradou zavádí nový paragraf 39e zákona o veřejném zdravotním pojištění, platný od počátku prosince loňského roku. Soutěže organizuje a vyhlašuje Státní úřad pro kontrolu léčiv poté, co jej o to požádá zdravotní pojišťovna. Její plán musí ale nejprve schválit ministerstvo zdravotnictví. V zákoně ovšem není uvedeno, na základě jakých kritérií má resort postupovat.

„Povolovat budeme úhradové soutěže v těch léčivých látkách, kde je přesun mezi jednotlivými léky z hlediska pacientů a jejich farmakoterapie bezpečný. Budou to tedy léčivé látky, kde je větší škála konkurenčních léčiv od vícero výrobců a kde charakter onemocnění a vlastnosti léčiv umožňují průběžně zaměňovat jednotlivé přípravky mezi sebou bez negativního dopadu na léčbu. Přihlížet budeme taktéž k potenciálu úspory v dané skupině,“ vysvětluje Vrubel. K žádosti pojišťovny by se měl resort vyjádřit do 30 dnů.

Soutěž bude vyhlášena jen v případě, že konkrétní účinnou látku na tuzemský trh dodávají alespoň tři farmaceutické firmy. Soutěžící se zároveň bude muset dopředu písemně zavázat, že dostojí závazku dodávat přípravek na trh v potřebném množství. Pokud by vítěz slib nesplnil, může být pokutován až do výše 100 milionů korun.

Ochrana pro vítěze Lékové aukce mohou být elegantním, průzračným a rychlým způsobem, jak významně snížit výdaje pojišťoven na léky. Tak, jak jsou v tuzemsku koncipovány, ale přinášejí několik úskalí. Za prvé – vítěz nebere celý trh, nýbrž jen polovinu. To znamená, že plně hrazený lék se dostane jen k polovině pacientů. Bezdoplatkový lék by mohli užívat všichni jen v případě, že by konkurenti své přípravky zlevnili o čtvrtinu. V tom případě by ale pro pojišťovny bylo výhodnější nutit lékaře, aby předepisovali raději tyto léky. Budou pro ně totiž o čtvrtinu levnější než vítěz.

Stejně tak se ve spolupráci s antimonopolním úřadem hledá cesta, jak zaručit, aby byl vítězný levný lék k dispozici pacientům na pultech lékáren. Distributoři totiž budou jednoznačně motivováni levný přípravek vyvézt a se ziskem prodat v zemích, kde se obchoduje za mnohem vyšší cenu. „V podstatě půjde o státní tendr, takže se výherci musí zajistit přiměřená ochrana,“ vysvětluje šéf lékového úřadu Martin Beneš. Uvažuje se například o tom, že by vítězný přípravek do lékáren dodával jen jeden konkrétní distributor pod příslibem, že jej neprodá za hranice.

Strach z vyklizení trhu Stejně tak zdravotní pojišťovny mají obavy, aby soutěže nevedly k tomu, že výrobci postupně vyklidí malý český trh a dané léky nebudou v tuzemsku dostupné vůbec. Proto nyní vybírají, na kterých účinných látkách aukce vyzkouší. „Na soutěže se připravujeme, chceme je vyzkoušet, ale zatím ne plošně. Nyní vytipováváme vhodné léky,“ říká Pavel Frňka z České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Ministerstvo zdravotnictví avizovalo, že chce v první fázi spustit zhruba tři úhradové soutěže, tedy aukce ve třech léčivých látkách. „Na základě průběžného sledování a vyhodnocování úspěšnosti tohoto nástroje lékové politiky pak zvážíme, zda jej rozšíříme i na větší počet skupin,“ doplňuje Vrubel.

Diskutuje se rovněž o doplnění dalšího paragrafu do zákona, jenž by zavedl takzvanou slevovou soutěž. Účastníci v tomto případě nesoutěží o co nejnižší ceny léků, nýbrž o co největší slevy, které po skončení aukčního období poskytnou zdravotním pojišťovnám za každý výrobek, jenž byl v lékárně vyzvednut pacientem. Slevy se přitom mají zálohově poukazovat jednou měsíčně, takže pojišťovny na vratky nebudou muset čekat celý rok a půl. Forma ex post slevy zároveň nepobízí k reexportu léku na zahraniční trh.

Z povinnosti se žádný farmaceutický dodavatel nevyvleče: slevy budou kryty bankovní garancí. Vítěz získá celý trh a současně bude povinen pokrýt veškerou poptávku konečných uživatelů léku. Návrh řeší i případ, kdy pacient nemůže z medicínských důvodů vítězný přípravek užívat. Po schválení revizním lékařem má nárok na jinou variantu, kterou snáší, a to rovněž bez doplatku.

Ohodnoťte tento článek!