Speciální taxi svezlo první seniory a handicapované

seniorka, lékařka, sestra

Tento týden nasedli do Taxíku Maxíku první starší a zdravotně postižení cestující. Jednalo se o obyvatele Liberce, kde oficiálně začne služba fungovat v lednu.

Ani nepřízeň počasí nezabránila libereckým seniorům přijít na Náměstí dr. E. Beneše, kde se mohli poprvé seznámit s vozidlem, které jim má po několik příštích let významně usnadňovat život. Speciálně upravené a označené taxi jim za symbolickou částku zlepší především dostupnost lékařské péče.

Slavnostnímu předání automobilu Ford Tourneo Custom předcházelo na vánočně vyzdobeném náměstí před radnicí půvabné vystoupení malých zpěváčků z liberecké mateřské školy Kytička.
Hned nato se slova chopili zástupci institucí, jejichž spolupráce pomohla projekt Taxík Maxík úspěšně odstartovat.

S myšlenkou přišla společnost Česká lékárna holding (ČLH), která provozuje lékárny Dr. Max, a Konto Bariéry Nadace Charty 77. Prodej jakéhokoli produktu privátní značky Dr. Max přinášel od prvního září automaticky jednu korunu na zvláštní účet určený k nákupu automobilů upravených pro přepravu starších a handicapovaných lidí. Takto se podařilo získat 1.661.000 korun, které darovala společnost ČLH Kontu Bariéry Nadace Charty 77.

To z daru zafinancovalo nákup dvou zmíněných mikrobusů, které bude v Liberci provozovat místní příspěvková organizace – komunitní centrum Kontakt. Primátor města Tibor Batthyány při slavnostním předávání vozidla vyzdvihl tento způsob spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem jako příkladný.

Generální ředitel ČLH Daniel Horák popřál přítomným seniorům mnoho usnadněných cest za službami, které potřebují, a výkonná ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků opět vyjádřila naději, že příští rok se do pokračování projektu zapojí větší počet měst než letošní dvě. Bude ovšem velmi záležet na tom, zda se stane Taxík Maxík inspirujícím i pro další partnery, nejen společnost ČLH.

Speciální taxi svezlo první seniory a handicapované
Ohodnoťte tento článek!