SPL ČR: „parafraf Fischerové“ je protiústavní a omezuje poskytování zdravotní péče

SPL ČR ve svém právním rozboru shledalo rozpor tzv. paragrafu Fischerové s čl. 26 a 31 Listiny základních práv a svobod…

Sdružení praktických lékařů České republiky poskytlo redakci Zdraví.Euro.cz plný text odůvodnění k jejich návrhu na zrušení tzv. paragrafu Fischerové. Ten zakazuje zdravotnickým zařízením a lékařům či jiným odborným pracovníkům ve zdravotnictví přijmout úhradu od pojištěnců za poskytnutou péči či služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění pokud souvisejí s poskytnutím zdravotní péče z tohoto pojištění hrazené.

Existence tohoto paragrafu znamená podle zprávy SPL ČR „značné omezení poskytování zdravotní péče – tj. poskytování zdravotní péče pouze v rozsahu zdravotní péče hrazené, neboť lze těžko očekávat, že zdravotnická zařízení budou poskytovat zdravotní péči či další služby, které nebudou a nemohou být nikým uhrazeny“.

SPL ČR ve svém právním rozboru shledalo rozpor s čl. 26 a 31 Listiny základních práv a svobod. Např. čl. 26 (mimojiné) říká: „Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost“.

Jak dále vyplývá z rozboru, „občan–pojištěnec nemá prakticky právo rozhodovat o způsobu, jakým bude pečovat o své zdraví, jen proto, že jím zvolený způsob není plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění, ale s péčí hrazenou z tohoto pojištění souvisí“. Zároveň rozbor upozorňuje na fakt, že pokud zdravotnické zařízení realizaci občanovi jeho ústavního práva dle jeho představ umožní (tj. poskytne občanovi-pojištěnci tuto zvolenou péči a přijme za ni úhradu) „přestoupí zákon a vystavuje se tak sankci odebrání oprávnění ke své činnosti“.

SPL ČR předalo své odůvodnění minulý týden spolu s průvodním dopisem k posouzení a případnému připomínkování poslancům a senátorům ČR. Pokud se podaří nalézt potřebný počet oprávněných navrhovatelů (41 poslanců nebo 17 senátorů nebo prezident), má SPL ČR připraven kompletně zpracovaný návrh pro podání stížnosti k Ústavnímu soudu ČR, včetně všech jeho formálních náležitostí.

Plný text odůvodnění najdete v rubrice Dokumenty.

mka, Zdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!