SPL usiluje o zrušení „paragrafu Fišerové“

Sdružení praktických lékařů ČR vyzvalo otevřeným dopisem představitele parlamentních politických stran ke spolupráci na zrušení tzv. „paragrafu Fišerové“…

(§11, odst.1., písm.d, zák.č.48/1997 Sb.).

Připravilo právní analýzu a požádalo poslance a senátory, aby ji, pokud se s jejím obsahem ztotožní, využili pro návrh na zahájení řízení u Ústavního soudu ČR.

Dopis zveřejňujeme v plném znění:

Vážené dámy, Vážení pánové,

Sdružení praktických lékařů České republiky opakovaně vyjadřuje názor, že část ustanovení §11, odst.1, písm.d), zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, konkrétně text „ani v souvislosti s poskytnutím této péče“, závažným způsobem poškozuje naše pacienty a současně lékaře staví do neřešitelných situací.

Sledujeme vždy s nadějí opakované pokusy poslanců PSP ČR o odstranění předmětného ustanovení novelizací zákona. Protože se však dobrá věc stále nedaří, připravili jsme právní analýzu, která by mohla být podkladem pro zrušení tohoto ustanovení prostřednictvím Ústavního soudu ČR. Protože se obáváme, že ani současný poslanecký návrh v této věci nemusí vést k úspěchu, rozhodli jsme se dát Vám tuto analýzu k dispozici a vyzvat Vás ke spolupráci.

Jako dobrovolná profesní organizace lékařů, byť největší v ČR, nejsme oprávněni řízení před Ústavním soudem ČR iniciovat. Toto právo však má skupina alespoň 41 poslanců, nebo 17 senátorů Parlamentu ČR.

Vyzýváme Vás tedy o prostudování našeho materiálu a pokud s jeho obsahem budete souhlasit o předložení návrhu na zahájení řízení u Ústavního soudu ČR také Vaším jménem. Samozřejmě text považujeme za materiál pracovní a jsme připraveni s Vámi na jeho úpravách dále spolupracovat. V žádném případě nehodláme předjímat případné rozhodnutí Ústavního soudu ČR, nicméně se domníváme, že naše zdůvodnění by mělo i před tímto orgánem obstát.

Vyřešení tohoto vleklého problému považujeme za natolik závažné, že budeme bedlivě sledovat Vaši reakci na náš podnět, se kterou samozřejmě seznámíme veřejnost. Pokud budeme mít k dispozici Vaše stanovisko budeme o něm informovat již na tiskové konferenci 29.října dopoledne.

V případě Vašeho zájmu o celou záležitost kontaktujte prosím:

Místopředsedu SPL ČR MUDr.Jana Jelínka – telefon: 0602/ 646682, e-mail: dr.jelinek@iol.cz

nebo

Mgr.Jakuba Uhra – telefon 0602/448907, e-mail: spl@vol.cz

S nadějí a pozdravem,

MUDr.Václav Šmaták

předseda SPL ČR

mka, Zdraví.Euro.cz


Ohodnoťte tento článek!