Spojení Bulovky, Thomayerovy a VFN je výhodné

„Propojení je pro pražské zdravotnictví velmi výhodné. Každá restrukturalizace přinese některým zaměstnancům problémy a odporu se moc nedivím. Ušetří se určitě místa nezdravotnických zaměstnanců. Zdravotníci se bát o místo nemusí,“ říká v rozhovoru profesor Štěpán Svačina, děkan 1. lékařské fakulty UK…

Profesor Štěpán Svačina, děkan 1. lékařské fakulty UK

V poslední době se objevily útoky proti společnému řízení tří velkých fakultních nemocnic – Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí, Fakultní Thomayerovy nemocnice v Krči a Fakultní nemocnice Na Bulovce. Co tomu říkáte?

Uvedené propojení je pro pražské zdravotnictví velmi výhodné. Každá restrukturalizace přinese některým zaměstnancům problémy a odporu se moc nedivím. Ušetří se určitě místa nezdravotnických zaměstnanců. Zdravotníci se bát o místo nemusí. Budou se však muset více vzdělávat a možná se někteří budou stěhovat.

Je takový kolos vůbec řiditelný?

Ředitel doktor Horák je skvělý manažer. Je schopen takový projekt řídit. Nesnaží se soustředit ve svých rukou veškerou moc, řízení je kolektivní a dále je ve všech nemocnicích přítomna značná decentralizace. Podobné příklady řízení nemocnic lze najít i jinde v Evropě i ve Spojených státech.

DÁLE ČTĚTE:
Pražský rébus\\

V čem může být propojení nemocnic výhodné?

Výhody se týkají dvou oblastí: řízení a pak odborných otázek. V řízení je možná úspora v obslužných a technických provozech, ve společných objednávkách i ve větší síle při vyjednávání s dodavateli. Tyto výhody se ukazují již v posledním půl roce, kdy jsou nemocnice řízeny společně. Odborná hlediska se dosud neuplatnila. Ve všech třech nemocnicích jsou zbytečné kapacity. Ty je možné soustředit na jedno až dvě místa a přitom ve třetí nemocnici udržovat jen ambulantní péči a odbornou takzvanou konziliární pomoc.

Říká se, že se hledá místo pro nadbytečné profesory a docenty z Všeobecné fakultní nemocnice.

Tak to rozhodně není. Skutečně je však výhodné zvětšit výukový prostor naší fakulty. Medicína se dnes učí eticky. Všude ubývá lůžek a nelze si představit, že by k lůžku pacienta chodily velké skupiny studentů. Již před pěti lety bylo na naší fakultě vytvořeno postupně téměř deset nových klinik v několika fakultních nemocnicích. Jen ve dvou případech přišel do vedení pracovišť někdo nový. Všichni ostatní vedoucí pracovišť buď již docenty byli nebo se začali více vzdělávat a věnovat vědě a docenty či profesory dnes jsou nebo brzy budou.

V čem vidíte největší problém zmíněných tří fakultních nemocnic?

Je výhodné, že některé drahé obory jsou jen v jedné ze tří nemocnic. Kardiochirurgie na Karlově náměstí, infekce a velká onkologie na Bulovce. Problém je, že v některých nemocnicích jsou vedle sebe velké a špičkové kliniky a vedle nich malá oddělení nižší úrovně. Některá oddělení by tak bylo výhodné pozdvihnout na vyšší úroveň a jiná utlumit a lůžkovou péči realizovat jen někde. V současné době jsou všechny nemocnice zadluženy, postupně se však dostávají do mírného zisku. Důležitý je celkový počet výkonů nemocnice. Například v nemocnici Na Bulovce je výkon nemocnice tak malý v poměru k závazkům, že nemocnice nemá šanci se ze svých problémů sama dostat.

Proč se změny netýkají FN Motol a FN Královské Vinohrady?

V Praze existují tři lékařské fakulty. Druhá lékařská fakulta má sídlo v Motole, třetí na Vinohradech. V novém propojení tří nemocnic má zázemí první lékařská fakulta. Uvedené opatření se tedy nijak nedotýká tří lékařských fakult a restrukturalizace lůžkového fondu v Praze může být přitom dostatečná.

Václav Pergl, Právo

Ohodnoťte tento článek!