Spojením se otevřou nové možnosti

„Napojením nové kliniky na Fakultní nemocnici u sv. Anny a potažmo na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity se otevřou další možnosti odborného růstu v pre- i postgraduálním vzdělávání. Samozřejmě zredukujeme některé činnosti, které by dělala obě zařízení,“ řekl nově jmenovaný ředitel fakultní nemocnice U sv. Anny Roman Kraus…

Roman Kraus, nově jmenovaný ředitel fakultní nemocnice U sv. Anny, řekl Právu:

* Začínáte na řádném ředitelském postu ve Fakultní nemocnici u sv. Anny i v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně. Ve výběrovém řízení jste předložil projekt na přeměnu dosud samostatného kardiocentra v kliniku kardiovaskulární a transplantační chirurgie a na její sloučení s fakultní nemocnicí. Jaké jsou hlavní důvody a výhody tohoto sloučení?

Odborné a ekonomické. V odborné části to umožní využít kapacit obou zařízení pro společné programy. Tomu dosud bránila celá řada procesních problémů. Nemocnice může kardiocentru nabídnout nově zaváděné diagnostické i terapeutické metody.

Napojením nové kliniky na nemocnici a potažmo na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity se otevřou další možnosti odborného růstu v prei postgraduálním vzdělávání. Samozřejmě zredukujeme některé činnosti, které by dělala obě zařízení. Je zbytečné, aby kardiocentrum, později klinika, mělo vlastní různé obslužné provozy a podobně.

* Kdy by mohlo dojít ke spojení?

Je to administrativně relativně složité. Možná že udělení statusu kliniky potrvá déle než právně složitější vlastní sloučení. Odhaduji dva, maximálně tři měsíce. Celý proces usnadní skutečnost, že nemovitosti kardiocentra jsou majetkem nemocnice.

* Někteří pracovníci kardiocentra vyjadřovali při nedávné návštěvě ministra Davida Ratha obavy ze snížení svých platů. Je důvod k takovým obavám?

Zachování výše platů jsem slíbil a také dodržím. V této věci je však trošku zavádějící srovnávání výše průměrných platů. Protože ve fakultní nemocnici je úplně jiná struktura zaměstnanců, lékařů i sester.

Nemocnice kupříkladu každým rokem přijímá 15 až 20 absolventů lékařské fakulty, kteří mají nejnižší platy. Zatímco v kardiocentru vždycky přijímali hotové, zkušené lékaře. Pracují tam starší a maximálně vzdělaní odborníci, takže platový průměr je tam vyšší a zhruba srovnatelný s platem pěti šesti nejstarších lékařů na jednotlivých klinikách. Nemluvě o příplatcích za pohotovostní službu v kardiocentru.

* Co může vaše nemocnice udělat pro umístění prestižní americké Mayo Clinic v Brně, konkrétně v areálu sv. Anny?

Znovu jsme hovořili s brněnskými autoritami z Masarykovy univerzity i s dalšími, opětně budou deklarovat svoji podporu tomuto záměru. Nejen z pohledu zdravotní péče, ale z celkového přínosu pro město a region. Jsme v kontaktu s lidmi, kteří nás podporují. Jedním z nich je americký velvyslanec v České republice William Cabaniss.

* Ministr Rath mluvil o nejednotných názorech v Brně právě mezi odborníky. Má správné informace?

Na nedávném semináři k Mayo Clinic měli někteří i reálné výhrady, ale vše jim bylo vysvětleno. Podle mého soudu v podstatě jediným, kdo tento projekt nepodporoval, byl bývalý šéf kardiocentra Jan Černý. Jasně deklaroval svůj názor, o jiném odpůrci v Brně nevím.

* Zůstává profesor Černý v kardiocentru?

Má novou smlouvu a zůstává. Bylo by špatné nevyužít ho jako špičkového kardiochirurga. Nekonal se žádný akt msty. S profesorem Černým máme dobré osobní vztahy. Vycházíme korektně, přislíbil mně spolupráci mj. na výchově mladých lékařů.

Jan Trojan, Právo

Spojením se otevřou nové možnosti
Ohodnoťte tento článek!