Spokojena i nespokojena se zdravotnictvím je shodně třetina Čechů

nemocnice, pokoj, pacientka, sestra,

Počty lidí spokojených a nespokojených s českým zdravotnictvím jsou téměř vyrovnané. V prosincovém průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) spokojenost se zdravotním systémem deklarovalo 34 procent Čechů, opačný postoj k němu vyjádřilo 35 procent lidí. Nespokojenost dotázaní ale projevovali o něco silněji a jako nejproblémovější oblast ve zdravotnictví vnímají jeho financování.

Rozhodně nespokojeno je se zdravotním systémem 12 procent populace, zatímco rozhodně spokojena byla jen tři procenta. Spokojenost podle CVVM častěji vyjadřovali mladší lidé, občané s dobrou životní úrovní, s dobrým zdravotním stavem a příznivci ODS a TOP 09.

Z hlediska problémů ve vybraných oblastech je nejvíce lidí skeptických ohledně financování veřejného zdravotnictví. Velmi velké nebo velké problémy v něm spatřují čtyři pětiny občanů. Následuje hospodaření v oblasti léků a fungování pojišťoven, kde velké problémy vidí 66, respektive 63 procent dotázaných. Jedenačtyřicet procent lidí se takto vyjádřilo o objemech a kvalitě poskytovaných služeb či péče.

Naopak jako nejméně problémové oblasti Češi vnímají dostupnost zdravotní péče a vztah mezi lékaři a pacienty.

V porovnání s průzkumem v roce 2010 se výsledky v otázce spokojenosti se zdravotnictvím v zásadě nezměnily, při hodnocení jeho jednotlivých oblastí ale přibylo lidí přesvědčených o jejich problémovosti. Podle CVVM je jejich hodnocení nejvíce kritické od roku 2006.

Aktuální průzkum CVVM provedlo ve dnech od 5. do 12. prosince a zúčastnilo se ho 1060 respondentů starších 15 let.

Ohodnoťte tento článek!