Spolupráce lékařů v euroregionu

Semilská nemocnice stále častěji spolupracuje s okolními zdravotnickými zařízeními. Neformální charakter má i společná činnost polských a českých otolaryngologů…

Semily – (ORL).

Spolupráce místních lékařů s kolegy z Jelení Gory pokračovala lednovou návštěvou polských lékařů v semilské nemocnici.

Regionální seminář

Poláci navštívili místní oddělení ORL i s primářem ORL v Jelení Goře Pawlem Kubíkem. „Během dopoledního operačního programu mohli sledovat endonasální operace. O jednotlivých případech pak diskutovali s našimi lékaři,“ uvedl Vladimír Hofman, primář oddělení ORL Nemocnice v Semilech. Uvedená spolupráce je podle něj neformálního charakteru. V rámci Euroregionu Nisa sdělují místní lékaři své operační zkušenosti s endoskopickou metodou svým kolegům v Jelení Goře, kteří neměli v minulosti tu možnost získat zkušenosti s touto technikou.

Polští otolarnygolové uspořádali už v listopadu loňského roku regionální seminář o nitronosních operacích, kam pozvali také české lékaře, včetně docenta Vokurky, školitele z fakultní ORL kliniky v Hradci Králové. „Chtěli především získat další zkušenosti a cenné praktické rady. Seminář byl úspěšný,“ komentoval primář Hofman.

Foniatrická péče

Na ušním, nosním a krčním oddělení v Semilech se věnují také foniatrické péči. Pomoci zde mohou všem, kteří mají pochybnosti o kvalitě svého hlasu. Buď delší dobu chraptí, nebo pokud u jejich dětí dochází k opožděnému vývoji řeči.

„Důležitá je především diagnostika nádorových onemocnění v oblasti hlasového orgánu,“ sdělil Vladimír Hofman. Pokud mají rodiče nebo i dětský lékař pochybnosti o vývoji řeči u dětského pacienta, mohou se objednat k vyšetření na foniatrické ambulanci, která je otevřena při ORL oddělení v semilské nemocnici.

„Naše foniatrie také spolupracuje s logopedkou Horčičkovou a Dětským centrem Na Olešce. Rozbíhá se i spolupráce s nově vybudovanou logopedií v prostorách semilské polikliniky,“ dodal primář Hofman.

Vady u dětí nepodceňovat

Nemocničním foniatrem je lékařka Radmila Zikmundová. S ní nemocní spolupracují při vyhledávání poruch nástupu řeči nebo při diagnostice časných poruch sluchu.

„Bohužel, rizikových dětí přibývá, vad výslovnosti a poruch řeči je dost velké procento. Proto by se vady dítěte raději neměly podceňovat,“ upozornil Vladimír Hofman.

PAVEL CAJTHAML, Krkonošské noviny, 31.1.2002

Ohodnoťte tento článek!