Spolupráci s výrobci léků je ochotno odkrýt 40 procent dotčených

lékaři, dokumentace

Souhlas se zveřejňováním detailů o spolupráci s výrobci léků zatím podepsalo asi 40 procent zdravotníků, kterých se to týká. Na tiskové konferenci to uvedl ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) Jakub Dvořáček.

Iniciativu Transparentní spolupráce začala tato organizace více propagovat prostřednictvím distribuce informačního materiálu do velké části nemocnic a organizací. Vedle 22.000 tištěných brožurek jsou informace k dispozici i v elektronické podobě.

Díky této iniciativě budou mít pacienti možnosti si na webových stránkách www.transparentnispoluprace.cz najít, zda jejich lékař spolupracuje s výrobci léků, s finančním příspěvkem firem jezdí na kongresy a na základě toho zná novinky a trendy v léčbě.

Projekt má podporu ministerstva zdravotnictví, ale také narazil na kritiku některých odborníků. Zveřejňování spolupráce lékařů s firmami odmítla například Česká onkologická společnost. Podle jejího výboru projekt zavádí princip předpokládané viny a je „zavádějící až neblahý“.

Dvořáček tvrdí, že dosavadních čtyřicet procent individuálních souhlasů řadí Českou republiku „k lepšímu evropskému průměru“. Cílem je ale obrátit pozornost od zapojených lékařů směrem k těm, kteří se do systému nezapojí. Lidé by se měli ptát, proč tak daný lékař nebo nemocnice činí.

Ředitel AIFP je přesvědčen, že něco podobného mělo být zavedeno v ČR již dříve. Třeba zkušenosti ze Spojených států amerických jsou prý pozitivní. „Například oblasti, které jsou v zásadě prospěšné, jako jsou třeba kongresy, přestaly být vnímány společností s otazníkem,“ uvedl.

Data o spolupráci mají být důkladně zabezpečena a chráněna před zneužitím. Zveřejněna budou jen se souhlasem lékaře, lékař může souhlas odvolat. Osobní údaje jako rodné číslo se nezveřejňují. Lékaře bude možno dohledat podle jména, příjmení, pracoviště a čísla od profesní komory. U zdravotnického zařízení je pro hledání vedle adresy nutné také jeho IČO. Informace jsou poprvé shromažďovány letos, zveřejněny budou v červnu 2016.

Ohodnoťte tento článek!