Sponzorský dar nesmí být podmínkou ošetření

Zdravotní pojišťovny v současné době uzavírají nové smlouvy se soukromými lékaři. Jsou pro lékaře sice velmi výhodné, ale ordinace se jich musí bezpodmínečně držet. Například, když si vyžádá sponzorský dar jako podmínku ošetření nebo vzetí do registrace, je to důvod k okamžitému rozvázání smlouvy…

„Lékaři, kteří se budou smluv držet, mají je na dobu neurčitou a s trochou nadsázky se dá říci: na doživotí. Postihu se obávat nemusejí,“ řekl Právu ve čtvrtek prezident České lékařské komory Milan Kubek, který smlouvy se zdravotními pojišťovnami vyjednal.

Sponzorský dar může ale pacient bez následků pro lékaře poskytnout ze své vůle. „Pokud pacient dá lékaři sponzorský dar dobrovolně, je vše v pořádku,“ řekl Kubek.

Právě vyžadované a podmíněné sponzorské dary pacienti často kritizovali. Veřejně ale proti nim vystoupil málokdo, protože se obávali postihu od lékaře.

Výhodné dohody na doživotí

Jednání o smlouvách ale nebyla jednoduchá. Táhla se půl roku. Zdravotní pojišťovny se netajily tím, že až budou hromadně soukromým lékařům končit smlouvy – což bylo k 30. červnu letošního roku – neobnoví smlouvy asi 20 procentům ordinací.

To by znamenalo, že by přestalo existovat asi 1500 ordinací praktických lékařů a specialistů.

„Takový postup pojišťoven byl pro lékařskou komoru naprosto nepřijatelný,“ tvrdí Kubek. „Neuměli jsme si představit, že o osudu ordinace by neměl rozhodovat zájem pacientů, ale úředník zdravotní pojišťovny.“

Nepřijatelné také bylo, že by někdo sebral pacientům jejich lékaře. „Kdyby totiž lékař neměl smlouvu s pojišťovnou, pacient by musel u něj platit veškerou péči v hotovosti nebo přejít k jinému lékaři, který smlouvu s pojišťovnou má, anebo změnit pojišťovnu. To by byl chaos,“ říká Kubek.

Do toho koncem června vstoupila ministerská vyhláška o rámcových smlouvách mezi lékaři a pojišťovnami. V ní byly také uvedeny důvody výpovědi ze smlouvy, ale velmi volné. Kubkovi se podařilo je specializovat, takže dnes jsou oboustranně jasné.

Nové smlouvy se týkají asi 15 tisíc soukromých lékařů. Ředitel VZP Pavel Horák se netají tím, že smlouvy s nimi uzavře a rád by, aby lékaři modernizovali přístrojové vybavení ordinací. Pojišťovna bude dodržování smluv přísně kontrolovat.

Kubek chce, aby lékaři uzavírali nové smlouvy s pojišťovnami co nejrychleji. Obává se toho, že nový ministr zdravotnictví by rámcovou smlouvu, z níž tyto nové smlouvy vycházejí, mohl zrušit.

„Ten, kdo ale novou smlouvu s pojišťovnou uzavře, už o ni přijít nemůže, i kdyby se změnila legislativa. Lékař i pacient tak budou mít jistotu,“ tvrdí Kubek.

Některé důvody výpovědi smluv

Neposkytnutí zdravotní služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě.


Bezdůvodné omezení ordinační doby. Ta je stanovena na 7 hodin denně, ale v rámci těchto hodin je i návštěvní služba praktických lékařů, posudková činnost a u specialistů tzv. klinický den, kdy není ve své ordinaci, ale pracuje v nemocnici.


Nepostupování při léčbě lege artis (podle platných poznatků lékařské vědy a zákonů).


Neoprávněné opakované účtování výkonů zdravotní pojišťovně.


Neoprávněné vybírání sponzorských příspěvků a registračních poplatků od pacientů.

Právo

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

MUDr.Tomáš Rozsíval

Je hezké, že pan kolega Horák z pozice ředitele VZP požaduje modernizovat ordinace. Ovšem řeknu li a, musím říci rovněž b ! Pokud tady byla jakási vyhláška, která navýšila cenu práce lékaře a současně druhá, úhradová vyhláška lékaře trestá za to, že případně ošetří více pacientů a více vydělá, tudíž může investovat do moderní zdravotnické techniky, což je jistě snem každého lékaře, potom musejí zodpovědné osoby vytvořit takové systémové změny, které nebudou iniciativu lékařů omezovat, ale naopak. Pokud neustále někdo tvrdí, že na moderní zdravotnictví tento stát nemá peníze, potom by kolega Horák neměl vůbec taková slova vypouštět z úst a spíše dělat vše pro to, aby rostl podíl HDP přerozděleného na zdravotnictví ze 7% na běžný standard někde kolem 11 -12 %. Potom budou naše ordinace vypadat stejně jako ty na západ od Aše. Sen českého lékaře tak nebude limitován snem českého berního úředníka!

Sponzorský dar nesmí být podmínkou ošetření
Ohodnoťte tento článek!