Spor zdravotních pojišťoven s nemocnicemi o ceny péče

…Nemocnice a léčebné ústavy volají na pomoc ministra zdravotnictví Bohumila Fišera. Chtějí, aby jim pomohl ve sporu se zdravotními pojišťovnami o ceny péče. Například předseda Asociace nemocnic Zdeněk Bašný dokonce ministra požádal, aby zahájil správní řízení vůči zaměstnaneckým pojišťovnám…

Radiožurnál, 26.03.2001, plný přepis relace Ozvěny dne:

Moderátor (Pavla Kvapilová):

Nemocnice a léčebné ústavy volají na pomoc ministra zdravotnictví Bohumila Fišera. Chtějí, aby jim pomohl ve sporu se zdravotními pojišťovnami o ceny péče. Například předseda Asociace nemocnic Zdeněk Bašný dokonce ministra požádal, aby zahájil správní řízení vůči zaměstnaneckým pojišťovnám a řešil poskytování péče v nemocnicích a ústavech řízených ministerstvem. Na telefonu by teď měl být právě doktor Bašný. Pojišťovny sice zvýší zálohy o 6 %, ale pro zúčtování počítají s řadou omezení. Léčebným ústavům mají přidat 10 %, ale nabízejí jen variantu kombinované platby. Co to například pro váš Psychiatrický ústav v Praze Bohnicích, který vedete, bude znamenat?

Zdeněk Bašný, předseda Asociace nemocnic:

No, pro nás je to naprosto nepřijatelné, byl by to vlastně, tak jak jste říkala, katastrofický scénář, protože tak jak se pohybujeme teď na hranici vyrovnaného rozpočtu, tak pro nás by to bylo o 20 % méně prostředků než ve srovnatelném období loňského roku. To při navyšování mezd, které proběhlo ze zákona a předtím ještě na doporučení pana ministra, za těchto podmínek je takovéto snížení prostředků naprosto neprůchodné.

Moderátor (Pavla Kvapilová):

Vy mluvíte o 20 %, to je zdá se, skutečně hodně. Může se to nějakým způsobem i promítnout na tom, co pocítí pacienti?

Zdeněk Bašný, předseda Asociace nemocnic:

Pochopitelně za těchto podmínek jsou to prostředky, které bychom měli na mzdu, stravy a některé inkasní platby, to znamená prostředky na léky, zdravotnický materiál by prostě byly v takovéto situaci neprofinancovatelné.

Moderátor (Pavla Kvapilová):

Tady je tedy spor. Můžete to tedy úplně jednoduše vysvětlit člověku, o co se přete s těmi zdravotními pojišťovnami?

Zdeněk Bašný, předseda Asociace nemocnic:

Došlo tady k situaci, že jsme se nedohodli v rámci dohadovacího řízení na prostředcích, které jako nemocnice a odborné léčebné ústavy potřebujeme k naší činnosti. Na základě této nedohody vyšlo vládní nařízení, které stanovilo podmínky, na kterých s námi mají být uzavřeny smlouvy. Pojišťovny toto vládní nařízení v jeho znění, tak jak bylo myšleno, dosud nerespektovaly. To znamená, že v prvním čtvrtletí z daného půlroku ještě nejsou uzavřeny smlouvy na poskytovanou zdravotní péči. Z toho vyplývá, že většina zdravotních pojišťoven nemá pro své pojištěnce smluvně zajištěnou péči, tak jak to mají mít ze zákona.

Moderátor (Pavla Kvapilová):

Kudy podle vás by mohla vést cesta ven z té zapeklité situace?

Zdeněk Bašný, předseda Asociace nemocnic:

My po všech diskusích a konzultacích a i po novém dohadovacím řízení na druhé pololetí, kde opět nedošlo v rámci segmentu lůžkové péče k dohodě, vidíme, že to jednání už musí probíhat na nejvyšší úrovni, to znamená s ministerstvem zdravotnictví, s vrcholovými představiteli VZP a ostatních pojišťoven, abychom si řekli, jaké prostředky budou vloženy do prvého pololetí a co lze očekávat od pololetí druhého. Jedině tak může dojít ke stabilizaci dané situace a k zamezení ohrožení poskytované péče našim občanům.

Moderátor (Pavla Kvapilová):

Poslouchat by nás měl i prezident Svazu zdravotních pojišťoven Vladimír Kotera. Pane Kotero, podle ministerstva zdravotnictví jednání probíhají a je předpoklad, že vše bude vyřešeno ve velmi krátké době ke spokojenosti všech. Je to možné?

Vladimír Kotera, prezident Svazu zdravotních pojišťoven:

No, já jsem poslouchal pozorně předsedu Bašného. Mně trošku ta jejich argumentace vadí, protože ve čtvrtek, když jsme probírali otázku uzavírání smluvních vztahů, tak jsme zjistili, že zhruba ze 70 % mají všechny zaměstnanecké pojišťovny smluvní vztahy uzavřené a těch 30 % je v jednání a není na straně pojišťoven chyba, protože mnohé nemocnice ani na první návrh smlouvy neodpověděly do této chvíle.

Moderátor (Pavla Kvapilová):

Je to tak, pane Bašný, že nemocnice neodpoví?

Zdeněk Bašný, předseda Asociace nemocnic:

Nemocnice, já jsem znovu zjišťoval za naši asociaci, kde jsou sdružena velká zařízení, byly uzavřeny v menší míře s těmito zařízeními, které pochopitelně, co se týká četnosti, neobsahují to hlavní gros nemoci v naší republice, ale co se týká rozsahu poskytované péče, někdy rozhodující péče, tak ano. A tam skutečně až na výjimky smlouvy uzavřeny nebyly. Nejlépe na tom byla Zaměstnanecká pojišťovna bank a pojišťoven, ale co se týká jiných pojišťoven, VZP, tam nebyly žádné smlouvy, pojišťovna vnitra, vojenská téměř žádné. Takže tak jak jsem si ověřil i přes Sdružení fakultních nemocnic, tak situace se nezlepšila.

Moderátor (Pavla Kvapilová):

Pane Kotero, člověk, běžný pacient, když to tak poslouchá, tak si řekne: „Oni se tady hádají a já na to možná doplatím.“ Je u vás skutečně dobrá vůle co nejdříve najít nějaké řešení?

Vladimír Kotera, prezident Svazu zdravotních pojišťoven:

Já jsem přesvědčen o tom, že na naší straně je dobrá vůle a navíc jsem přesvědčen o tom, že tím, že dodržujeme nařízení vlády a platíme zálohově určité částky, tak si myslím, že zde ani péče není ohrožena a mně to tak trošku připadá, že se tady zase občan straší a samozřejmě, že je tady určitá snaha, která v tom systému bohužel je zakotvená, občas si brát klienty, nebo pacienty jako rukojmí sporů, které jsou mezi plátci a poskytovateli a musím se přiznat, že mně se tohle vůbec nelíbí.

Moderátor (Pavla Kvapilová):

Předpokládáte v nejbližší době, že proběhne skutečně nějaké jednání i s ministrem?

Vladimír Kotera, prezident Svazu zdravotních pojišťoven:

My se samozřejmě jednání s panem ministrem nevyhýbáme, domníváme se, že v tuto chvíli pan ministr by do těch jednáních zasahovat ani neměl, že jsou to dvoustranná jednání plátců a poskytovatelů a my samozřejmě máme evidentní zájem zajistit péči pro naše klienty.

Ohodnoťte tento článek!