Sporný neúčinný zákon o úrazovém pojištění Sněmovna asi zruší

Sporný neúčinný zákon o úrazovém pojištění se nejspíš zruší. Počítá s tím vládní novela zákoníku práce, kterou dnes před závěrečným schvalováním ve Sněmovně projednal sociální výbor. Do kodexu předloha vrací ustanovení o odškodňování za pracovní úrazy a nemoci z povolání, které byly v přechodných ustanoveních.

Poslanci by měli podle doporučení výboru schválit jen několik pozměňovacích návrhů. Stát by měl podle jednoho z nich hradit na základě dohody v tripartitě náklady, které vynaloží odbory a zaměstnavatelé na vyjednávání na republikové a krajské úrovni. Jde o návrh sociálního výboru. Pavlína Nytrová (ČSSD) prosadila ve výboru uzákonění organizací odborů a zaměstnavatelů jako veřejně prospěšných právnických osob.

Výbor nedoporučil poslancům přijmout návrhy Davida Kasala (ANO) a Leoše Hegera (TOP 09 a Starostové) na obnovu možnosti stanovovat smluvní platy v příspěvkových organizacích, nebo alespoň ve zdravotnických zařízeních. Radka Maxová (ANO) neuspěla s požadavky na úpravu stanovování státních příspěvků pro odbory na kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na snížení sankce za pozdní hrazení úrazového pojištění.

Sněmovna by neměla přijmout podle doporučení výboru ani návrh Zbyňka Stanjury (ODS), podle kterých by kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci měla zůstat jen úřadu inspekce práce. Odbory by z ní byly vyřazeny, případně by aspoň na tuto činnost nedostávaly peníze od státu. Ušetřilo by se podle něho asi 40 milionů korun ročně. Na plénu patrně neuspěje ani Simeon Karamazov (ODS), jenž chce až na výjimky zbavit zaměstnavatele odpovědnosti za případné škody na vozidlech zaměstnanců, když parkují v areálech firem.

Zákon o úrazovém pojištění začal platit už v roce 2006, dosud nenabyl účinnosti. Odkládala se už čtyřikrát, naposledy loni na rok 2017. Neúčinný zákon předpokládá, že úrazové pojištění by zajišťovala Česká správa sociálního zabezpečení. Pojistné by vybírala jako odvody ze mzdy. Lidem po pracovním úrazu či s nemocí z povolání by pak hradila rentu. Shoda na tomto modelu mezi politiky, odbory a zástupci podniků ale nepanovala. Nyní se zaměstnavatelé pojišťují u dvou komerčních pojišťoven – České a Kooperativy, případné odškodné se pak platí z tohoto pojištění.

Zrušení normy by mělo dát prostor k přípravě nového systému. Mluví se zatím o třech variantách. Nově by například mohly úrazové pojištění místo dvou nabízet všechny komerční pojišťovny, fungovalo by to podobně jako povinné ručení u vozidel. Druhou možností je placení pojistného do jediné veřejné pojišťovny. Ve hře by mohl být i systém dávek.

Ohodnoťte tento článek!