Správní rada ČPZP schválila výsledky za rok 2014

Správní rada České průmyslové zdravotní pojišťovny na svém posledním zasedání ve středu 29. dubna 2015 projednala a jednomyslně schválila Výroční zprávu ČPZP za rok 2014. Druhá největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v České republice v předchozím roce vynaložila na léčbu svých klientů celkem 24,7 miliardy Kč, což je o 2,7 miliardy více než v roce 2013.

TISKOVÁ ZPRÁVA ČPZP

Na jednoho pojištěnce tímto v uplynulém roce připadlo 20 476 Kč.

Náklady pojišťovny na lůžkovou zdravotní péči přesáhly v roce 2014 částku 12 miliard Kč a proti roku 2013 byly vyšší o 1,7 miliardy. O více než 800 milionů se meziročně zvýšily i náklady na ambulantní péči, které dosáhly částky 7,7 mld. Kč. Na lázeňskou rehabilitační péči svých klientů vynaložila ČPZP 293 milionů korun proti 185 milionům v roce předcházejícím. Tyto meziroční nárůsty jsou v kontrastu s úspornými trendy v provozní oblasti, kde ČPZP meziročně ušetřila 40 milionů Kč.

„Výsledky hospodaření potvrzují, že Česká průmyslová zdravotní pojišťovna je stabilní, zdravá a prosperující instituce, schopná svým pojištěncům i nadále garantovat vysoce kvalitní a dostupné zdravotní služby,“ uvedl k hospodářským výsledkům předseda Správní rady ČPZP Tomáš Čermák.

„Ačkoli příjmy do systému veřejného zdravotního pojištění v uplynulém roce rostly pomaleji než náklady na zdravotní služby, s využitím části zůstatků z minulých let to ČPZP úspěšně zvládla a splnila své cíle vytýčené zdravotně pojistným plánem. Fakt, že ČPZP je jedna z nejlépe fungujících zdravotních pojišťoven v ČR a důvěru svých pojištěnců si zaslouží, potvrdily i závěry dvou rozsáhlých prověrek Nejvyššího kontrolního úřadu a ministerstva zdravotnictví,“ zdůraznil generální ředitel České průmyslové zdravotní pojišťovny Petr Vaněk.

Počet klientů pojišťovny se meziročně zvýšil o 19 496 osob a ČPZP k 31. 12. 2014 registrovala 1 208 249 klientů. Počtem pojištěnců patří Česká průmyslová zdravotní pojišťovna mezi tři největší zdravotní pojišťovny v České republice.

ČPZP hospodaří s vybranými prostředky odpovědně, takže ve svém hospodaření není odkázána na žádnou finanční výpomoc ani nečerpá úvěr. Své závazky poskytovatelům zdravotních služeb plní řádně a včas a nemá vůči nim žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Ohodnoťte tento článek!