Správní rada VZP bude řešit systém zadávání veřejných zakázek

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) se dnes má zabývat změnou organizační struktury, která povede ke zprůhlednění systému zadávání veřejných zakázek. Chyby v jejich zadávání zjistila kontrola ministerstva zdravotnictví. Nový ředitel Zdeněk Kabátek plánuje zrušit kancelář ředitele, která měla zadávání zakázek na starosti. Všechny právní agendy chce soustředit v právním úseku.

VZP podle kontroly nehospodárně nakládala s penězi na prevenci, pochyby jsou o 400 milionech korun, další chyby za stovky milionů prý udělala VZP při uzavírání smluv s firmou IZIP. Ve fondu prevence prověřila kontrola smlouvy a účetní operace za 1,2 miliardy korun a v rámci smluv mezi VZP a firmou IZIP další toky za více než dvě miliardy korun.

Pro podezření za spáchání trestných činů při nakládání s veřejnými prostředky podalo ministerstvo v září trestní oznámení, zabývá se jím protikorupční policie.

Kabátek vede VZP od 1. prosince 2012, hned po nástupu dočasně zmrazil veškeré tendry a dal si vypracovat analýzy oběhu účetních dokumentů i uzavřených smluv.

Podle předsedy správní rady VZP a náměstka ministra Petra Noska dělila VZP účelově velké zakázky na menší, aby obešla pravidla veřejných soutěží. Problém prý byl i v soutěži na propagaci VZP.

V případě elektronických zdravotních knížek bylo podle kontrolorů v rozporu se smlouvou vyplaceno firmě téměř 27 milionů Kč, dva dodatky ke smlouvě na osobní účet pojištěnce vedly k neoprávněnému výdaji 333 milionů korun. Problém mohl být i s ochranou osobních dat, což mluvčí IZIP Martina Klapalová odmítla.

Ohodnoťte tento článek!