Správní rada VZP má nového předsedu

Jiří Běhounek

Povolební obměna členů správní rady VZP vyvrcholila včera, kdy byl čela rady jednomyslně zvolen nový předseda, stal se jím hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

„Nový předseda rady má silný mandát a jeho jednomyslné zvolení svědčí o snaze správní rady rychle pracovat na dobrém chodu pojišťovny,“ reagoval bezprostředně po zvolení nového předsedy ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, který se závěrečného jednání zúčastnil.

Nově zvolený předseda Běhounek předpokládá v radě velký názorový rozptyl, a tím i široké spektrum možných řešení. „Pokusíme se o maximum, aby především v lůžkové péči bylo české zdravotnictví co nejstabilnější. Nebude to jednoduchá cesta, ale vedení VZP již v roce 2013 prokázalo, že chce změnit obraz pojišťovny, která chce být vstřícnější jak k pojištěncům, tak poskytovatelům péče a je otevřená diskuzím, což dokazují například nedávné dílčí dohody s ČLK a poskytovateli zdravotní péče,“ uvedl Jiří Běhounek.

Hlavní úkol rady – stabilita

Obměny dostály ve správní radě dvě třetiny křesel, kde nově zasedl například bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP09), bývalá ministryně zdravotnictví Zuzana Roithová (KDU-ČSL) nebo noví náměstci ministra zdravotnictví Josef Vymazal, Tom Philipp a náměstkyně Lenka Teska Arnoštová.

Ředitel VZP Zdeněk Kabátek členy správní rady seznámil s vývojem ekonomiky pojišťovny v roce 2013 a hlavními kauzami a problémy, které nyní VZP řeší. „Jako zásadní úkol si členové z dnešního jednání odnáší požadavek na udržení finanční i smluvní stability pojišťovny,“ uvedl ředitel Kabátek.

Konkrétními body jednání rady byla, kromě volby předsedy, také volba členů rozhodčího orgánu. Radní projednali i reporty za leden 2014. Členové si v řadě kauz VZP vyžádali zpětné informace například k problematice protonové léčby nebo systému IZIP, pak celou historii kauzy. Byly také ustaveny pracovní skupiny – pro investice, pro smluvní politiku, pro finance a pro fond prevence. Tyto skupiny zůstaly v původním rozsahu. Další jednání správní rady proběhne na konci března.


Členové jmenovaní vládou ČR 26. 2. 2014:

Ing. Jan Gregor
MUDr. Pavel Holík
MUDr. David Kasal
Ing. Roman Línek, MBA
MUDr. Igor Nykl
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
MUDr. Mgr. Vladimír Plaček
MUDr. Pavel Svoboda
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.
Prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.

Členové zvolení Poslaneckou sněmovnou 6. 2. 2014:

Doc. MUDr. Věra Adámková, CSc.
MUDr. Jiří Běhounek
Georgi Bidenko
RSDr. Petr Braný
MUDr. Alena Dernerová
Ing. Martin Fassmann
Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
MUDr. Miloslav Janulík
MUDr. Jiří Koskuba
MUDr. Jaroslav Krákora
Mgr. Soňa Marková
RSDr. Miroslav Opálka
MUDr. Pavel Plzák
MUDr. Zuzana Roithová, MBA
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
MUDr. Michal Sojka
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
MUDr. Petr Zimmermann
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

Zdroj: VZP

Ohodnoťte tento článek!