Správní rada VZP odsouhlasila odkoupení IZIP nebo vypsání soutěže

MUDr. Michal Sojka

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) schválila odkup elektronického komunikačního portálu, včetně zbylých akcií projektu IZIP od menšinového vlastníka. Chce mít 100 procent podniku. Pokud se to nepodaří, z projektu odejde, akcií se zbaví a vypíše výběrové řízení na nový portál, který potřebuje pro komunikaci s lékaři, plátci pojistného i pojištěnci. Novinářům to po včerejším jednání správní rady řekl její člen za ČSSD Michal Sojka.

„O naší pozici jsme informovali zástupce společnosti IZIP pověřeného jednáním i za menšinového akcionáře. Já tuto pozici považuji za neměnnou a v případě, že zájem z druhé strany nebude, tak půjdeme cestou, kterou jsme naznačili,“ řekl ředitel VZP Zdeněk Kabátek. VZP má nyní 51 procent akcií.

Sojka doplnil, že rozhodování správní rady je vedeno hlavně tím, aby VZP nebyla postižená nějakým právním sporem. „Takže v danou chvíli je rozhodnutí takové, že buď budeme mít portál a sto procent akcií, nebo si uděláme výběrové řízení na nový portál,“ upřesnil.

Projektem IZIP, který za deset let stál VZP zhruba 1,7 miliardy korun, se zabývá policie. Vedle portálu zahrnuje také elektronické zdravotní knížky, jejich činnost je prozatím pozastavena, nové zápisy i zdraví a nemocech pacientů do nich lékaři nevkládají.

Kabátek uvedl, že pro VZP je portál zásadní komunikační kanál, bez něj dlouhodobě být nemůže. Je ochotna za něj dát 59 milionů korun, v tom jsou zahrnuty i další aktivity společnosti IZIP a stoprocentní vlastnictví akcií podniku. Kabátek ujistil, že spolu se správní radou hledá pro pojišťovnu řešení bezpečné, co se týče nákladů i právních rizik.

„V současné době se nám jeví situace velmi problematická, z analýz vyplynulo, že rizika při odkoupení pouze portálu jsou velmi vysoká. Portál je navázán na ostatní aplikace a aktivity společnosti IZIP,“ vysvětlil.

Právě tato provázanost vedla ředitele k návrhu, že buď VZP získá za původní cenu celou společnost IZIP, nebo vypíše výběrové řízení na nového dodavatele. „Co se týká akcionářských práv, to je právně i obchodně problematika velmi složitá a bude řešena později,“ dodal ředitel.

Pokud se rozhodne VZP z projektu zcela odejít a vybudovat si vlastní nový portál, ponese podle Kabátka ještě šest až osm měsíců náklady na poskytování služeb portálu. Částka 59 milionů je tedy z pohledu nákladovosti a efektivity podle Kabátka přijatelná.

VZP vyčkávala s rozhodnutím o koupi portálu od IZIP, dokud se nevyjasní podstata obvinění, jež vznesla počátkem měsíce protikorupční policie na dva lidi v souvislosti s elektronickými zdravotními knížkami, a to z pletich při veřejné soutěži. Policie umožnila pojišťovně přístup do spisu a její právníci jej prostudovali.

Oběma obviněným hrozí až osm let vězení, stíháni jsou na svobodě. Trestní oznámení podal loni tehdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger, podle ministerstva se ve Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) kvůli projektu IZIP zbytečně ztratilo 450 milionů korun.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!