Správní rada VZP zatím nechce rozhodnout o omezení úhrad

Správní rada Ústřední pojišťovny VZP ČR dnes projednala analytický materiál zpracovaný k problematice omezení úhrad, ale zatím v této věci nijak nerozhodla. Uložila vedení VZP zpracovat další analýzy v jednotlivých segmentech zdravotní péče…

Správní rada Ústřední pojišťovny VZP ČR dnes projednala a vzala na vědomí analytický materiál zpracovaný k problematice omezení úhrad za zdravotní péči podle zdravotně pojistného plánu VZP. Zdravotnictví a medicína o tom informoval tiskový mluvčí VZP ČR Jiří Suttner.

Správní rada konstatovala, že analýza obsahuje informace, které mimo jiné signalizují, že dlouhodobě dochází k nadužívání zdravotní péče. To se projevuje vyššími úhradami za zdravotní péči, než je v jednotlivých letech ve zdrojové části VZP k dispozici a vzhledem ke složení pojištěnců VZP a s ohledem na skutečnost, že většina náročné a nákladné péče se čerpá od VZP, projevují se tyto situace i ve zpožďování plateb VZP smluvním partnerům.

Správní rada, plně v souladu se stanoviskem ministerstva zdravotnictví, uložila vedení VZP zpracovat další analýzy v jednotlivých segmentech zdravotní péče, jako podklad pro provedení individuálních kontrol u dotčených zdravotnických zařízení.

Správní rada rovněž uložila vedení VZP iniciovat vůči legislativně příslušnému ministerstvu zdravotnictví zpřesnění legislativní úpravy § 17 zákona 48/97 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v aktuálním znění, a dalších zdravotně pojištěneckých zákonů, aby se eliminovaly ty prvky a zásahy do nastavení systému, které generují převis nákladů nad finančními možnostmi VZP.

Správní rada se shodla na to, že zatím nerozhodne o uplatnění omezení úhrad za zdravotní péči podle zdravotně pojistného plánu VZP ČR.

V průběhu jednání většina členů Správní rady odmítla jako neetický a bezdůvodný nátlak části odborné veřejnosti a některých médií, který byl na některé členy Správní rady a vedení VZP vyvíjen v době, kdy byly zpracovávány analytické materiály a byla o nich vedena právní, ekonomická a metodologická diskuse a kdy byl některými jedinci a médii tento materiál vydáván za konečné rozhodnutí Správní rady o uplatnění omezení úhrad podle Zdravotně pojistného plánu VZP ČR. Taková sdělení byla označena za účelová.

Při dnešním jednání Správní rady byla diskutována a kritizována i skutečnost, že některými legislativními akty je VZP ČR nucena platit za péči poskytovanou pojištěncům stále více, přičemž výdaje předbíhají příjmy a k navyšování úhrad dochází bez respektování stavu zdrojů, které má VZP k dispozici. Pojišťovna tak dlouhodobě úvěruje některá, zejména lůžková zdravotnická zařízení a finanční prostředky poté se značným úsilím vymáhá zpět, což má negativní dopad na ostatní poskytovatele zdravotní péče, kterým VZP platí se zpožděním. Vedení pojišťovny na tyto skutečnosti ve výročních zprávách a zdravotně pojistných plánech opakovaně upozorňuje.

(red), www.Zdravi.Euro.cz, 23.4.2004

Ohodnoťte tento článek!