Správní rada ZP MV ČR schválila výsledky hospodaření za rok 2014

dokument, dohoda, podpis, razítko

Správní rada Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR na svém řádném zasedání ve středu 22. dubna 2015 projednala a jednomyslně schválila návrh Výroční zprávy za rok 2014. Největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v uplynulém roce zaplatila za léčbu klientů 26,2 mld. Kč, což je o 2,6 mld. Kč více než v roce 2013.

TISKOVÁ ZPRÁVA ZPMV

„Z výsledků hospodaření vyplývá, že ZP MV ČR je stabilní zdravotní pojišťovna, schopná svým klientům hradit nejkvalitnější, moderní, potřebnou zdravotní péči i při stoupajících cenách,“ okomentoval hospodářské výsledky předseda Správní rady ZP MV ČR Jaroslav Hruška.

„Celé naše úsilí je směřováno ve prospěch klientů. Stejně jako v minulých letech, i v roce 2014 byl zkrácen příděl do provozního fondu pojišťovny o 223,9 milionu Kč. Tyto prostředky jsme ponechali na základním fondu zdravotního pojištění ve prospěch léčení klientů. Mezi pojišťovnami v ČR dosáhla ZP MV ČR nejnižších provozních nákladů v přepočtu na 1 pojištěnce,“ dodal generální ředitel ZP MV ČR Jaromír Gajdáček.

Výdaje pojišťovny na lůžkovou zdravotní péči činily v roce 2014 více než 13 mld. Kč, což je
o 1,7 mld. Kč více než v roce předcházejícím. O téměř 600 milionů se zvýšily i výdaje na ambulantní péči, které dosáhly částky 7,6 mld. Kč. Rovněž za lázeňskou péči zaplatila ZP MV ČR svým klientům v roce 2014 více než v roce předcházejícím, a to o 136 milionů Kč.

Počet klientů pojišťovny se meziročně zvýšil o 34 276 osob a ZP MV ČR k 31. 12. 2014 vykazovala 1 242 194 klientů. V současnosti má více než milion a čtvrt klientů.

ZP MV ČR není ve svém hospodaření odkázána na žádnou finanční výpomoc ani nečerpá úvěr. Lékařům své závazky platí včas, a proto může ve své Výroční zprávě za rok 2014 prohlásit: „ZP MV ČR neevidovala ke konci roku 2014 žádné závazky vůči poskytovatelům zdravotních služeb po lhůtě splatnosti.“

Ohodnoťte tento článek!