Starosta: Dosavadní jednatel odmítal vyvázat zaměstnance, proto jsme ho museli vyměnit

jednání

Slovní spojení „Martin Suchánek, jednatel Nemocnice Kutná Hora“ je už několik dní minulostí. Vedoucí odboru správy majetku Kutnohorské radnice byl z funkce jednatele odvolán valnou hromadou. Vystřídala jej Alice Opočenská.

„Nová jednatelka činí nezbytné kroky k tomu, aby nemocnice se svými činnostmi přešla do jiného režimu,“ sdělil kutnohorský starosta Ivo Šalátek. Jako zdůvodnění k Suchánkovu odvolání uvedl, že tento krok byl nezbytný, aby zaměstnanci nemocnice mohli uzavřít pracovní smlouvu s kolínskou oblastní nemocnicí, která kutnohorské zdravotnické zařízení od Nového roku provozuje.

„Suchánek odmítal dát souhlas s tím, aby zaměstnanci mohli uzavřít pracovně-právní vztah s jiným zaměstnavatelem. Říkal, že je přesvědčen o tom, že nemá jinou možnost a jedná správně. Byla to základní překážka v tom, aby zaměstnanci měli jistotu,“ dodal Šalátek a pokračoval: „Když jsem viděl, že s dosavadním jednatelem to není možné zrealizovat, požádal jsem ředitele Oblastní nemocnice Kolín Petra Chudomela, jestli neví o někom vhodném.“

Podle Šalátka přišel Chudomel s návrhem na Alici Opočenskou. Šalátek pak podle svých slov žádal Suchánka znovu, aby zvážil možnost přijmout Alici Opočenskou jako výkonnou ředitelku, která by řešila věci s převodem,“ což podle starosty Suchánek odmítl.

Trochu jiný pohled má na celou věc sám Martin Suchánek. „Mému odvolání předcházela moje žádost, kterou jsem předal panu starostovi, aby se zastupitelstvo města zavázalo uhradit veškeré pohledávky vůči svým zaměstnancům i věřitelům. Tuto moji žádost odmítl pan starosta zastupitelstvu předložit. Osobně jsem žádal na jednání zastupitelstva města 15. prosince 2009, aby zastupitelé rozhodli též o osudu společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. Zastupitelstvo žádné rozhodnutí nepřijalo,“ řekl.

Suchánek: Nová jednatelka se musí zachovat stejně

„Oslovil jsem proto radu města, aby rozhodla, zda má být podán návrh na insolventní řízení. Na tuto moji žádost rada nereagovala, a proto jsem radě oznámil, že v pondělí 21. prosince podám návrh na insolventní řízení, pokud neobdržím jiné instrukce od rady města,“ dodal.

Radou byl Suchánek poté prý vyzván, aby jménem společnosti ukončil nájemní smlouvy dohodou a dále aby vydal všem zaměstnancům souhlas s jiným pracovním poměrem.

„Toto jsem odmítl na základě doporučení právního zástupce společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. Důvodem mého odmítnutí byla skutečnost, že bych mohl poškodit případné věřitele společnosti,“ konstatoval bývalý jednatel.

Radou města byl vyzván k podání rezignace na funkci jednatele společnosti. Podat rezignaci odmítl a rada města jej vzápětí z této funkce odvolala. „Jsem však přesvědčen, že nová jednatelka bude muset učinit příslušné kroky k podání insolvence tak, jak jsem navrhoval já,“ uzavřel Suchánek.

Ohodnoťte tento článek!