Startuje Valašský Medik Klub pro středoškoláky

Vsetínská nemocnice přichází s novým, originálním projektem pro zájemce o vysokoškolské studium lékařských oborů z řad studentů středních škol. Vytvořili jsme zajímavý program, který navazuje na středoškolskou výuku a rozšiřuje ji, představuje jednotlivá pracoviště, odbornosti a zdravotníky.

TISKOVÁ ZPRÁVA

„Tento semestr vnímáme jako pilotní, navázali jsme uzší spolupráci se Střední školou Kostka a evidujeme i zájemce z dalších škol,“ uvedl náměstek pro personální řízení Ing. Martin Pavlica.

První setkání se jmenovalo Patologie bez mýtů, a jak název napovídá, představilo oddělení patologické anatomie. „Prezentoval jsem základní pojmy a laboratorní postupy. Studenti se dozvěděli, co vyžaduje a nabízí dnešní moderní mikroskopie, jaký je rozsah diagnostiky v návaznosti ke klinickým postupům,“ uvedl primář patologické anatomie Vsetínské nemocnice MUDr. Petr Mičulka. Studenti si také mohli prohlédnout mikroskopické snímky tkání. Fotografie vznikly ve Vsetínské nemocnici v rámci originálního projektu Exkurze do mikrosvěta, který informoval (nejen) o onkologických onemocněních a zdůrazňoval potřebu prevence.

V listopadu čeká studenty v rámci Valašského Medik Klubu prezentace, kterou připravilo hematologicko-transfuzní oddělení Vsetínské nemocnice. Nazvána byla Tajemství krve a studenti se dozvědí, kdo může darovat krev, proč nemůžeme použít zvířecí či umělou, jak je to s krevními skupinami u lidí, ale také psů, koček. Budou samozřejmě také informování o rozsáhlém spektru laboratorních metod a co je možné z krve vlastně zjistit.

Prosinec bude věnován Moderní chirurgii, postavení tohoto oboru v současné moderní medicíně, ale i historickému vývoji od pazourku k robotu. Krátce budou představena onkochirurgie, traumatologie a zejména břišní chirurgie a ukázky operací na videu. Garantem je chirurgické oddělení Vsetínské nemocnice.

Program na další semestr se již nyní připravuje. Zájem o nadstavbové projekty je mezi studenty velký a je realizován i mimo program Valašského Medik Klubu. Nedávno navštívili oddělení patologické anatomie také studenti semináře anatomie a fyziologie ze vsetínského gymnázia (na snímku před vstupem do pavilonu centrálních laboratoří).

Startuje Valašský Medik Klub pro středoškoláky
Ohodnoťte tento článek!