Stát dá nemocnici za americké sliby

Američanům jde v podstatě o zvýšení renomé, že jejich další centrum bude v Praze a na jejich dokumentech bude vytištěno UPCM Praha. Opravdu se celá transakce dělá jen pro hezké dopisní papíry?…

PRAHA – Někdejší Sanopz pro prominenty, jak ho označoval prezident Václav Havel, a později Nemocnice Na Homolce by se napříště měla jmenovat UPMC (University Pittsburgh Medical Center) a ošetřovat také prominentní zahraniční pacienty.

Vyplývá to z návrhu projektu ministerstva zdravotnictví a ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti University of Pittsburgh Medical Center Praha. „Ministerstvo zdravotnictví ve snaze vyrovnat se s potřebou přizpůsobení české medicíny nejmodernějším světovým trendům hledá cesty jak zajistit přístup k novým nejmodernějším poznatkům v maximální šíři. Jako nejvhodnější bylo v minulém roce identifikováno zdravotní centrum při univerzitě v Pittsburghu, které už deset let působí v ČR v oblasti postgraduálního vzdělávání,“ řekl včera novinářům první náměstek ministra zdravotnictví Michal Pohanka. Dodal, že při úvahách možné spolupráce s UPMC byla hledána varianta projektu, která by umožnila nejtěsnější napojení na ověřené znalosti, které by mohly být co nejrychleji využity a to při nenáročnosti na zdroje státního a veřejných rozpočtů. Ředitel Nemocnice Na Homolce Oldřich Šubrt připomenul, že po založení obecně prospěšné společnosti by měli do ní oba zakladatelé vložit menší část svých vkladů a to stát, prý pouze symbolicky, sto tisíc korun. Šubrt přiznal, že mezi nevýhody projektu patří oslabení vlivu státu na majetek, protože UPMC získá zároveň s ČR vliv na majetek v účetní hodnotě 1,8 miliardy korun, což prý je současná účetní hodnota Nemocnice Na Homolce.

Na připomínku Haló novin, aby po vzniku společnosti nebylo léčeno v nemocnici více prominentních pacientů ze zahraničí nežli domácích, odpověděl Šubrt: Současnost odpovídá 97 českých pacientu na tři zahraniční, zvýšení by mělo představovat 90 českých na deset zahraničních. Jak dlouho by tento počáteční poměr platil, neuvedl. Na dotaz, jaké výhody přinese společnost Američanům, přece nic není zdarma, odpověděl zástupce advokátní kanceláře Kříž/Bělina JUDr. Jan Bárta, že Američanům jde v podstatě o zvýšení renomé, že jejich další centrum bude v Praze a na jejich dokumentech bude vytištěno UPCM Praha. Opravdu se celá transakce dělá jen pro hezké dopisní papíry?

(jšd), Haló noviny, 29.5.2002

Ohodnoťte tento článek!