Stávka chod nemocnic nenarušila

lékařka, pacienti, čekárna, praktik

Včerejší stávka měla na provoz nemocnic jen minimální vliv. Lidé byli připraveni a se situací se vypořádali po svém. Personál nemocnic se většinou dostavil na svá pracoviště včas a ty, kteří se zpozdili, zastoupili dočasně jejich kolegové z nočních směn. Pacienti se v řadě případů objednali na jiné termíny, a tak vládl v nemocnicích spíše víkendový režim.

Největší problémy kvůli stávce v dopravě se očekávaly v hlavním městě Praze. Bylo to poprvé, kdy byl zcela zastaven provoz metra a většina tramvají a autobusů zůstala v depech. Přesto však nemocnice nezaznamenaly žádné větší problémy. Zdravotníci buď v práci přespali, nebo přijeli na kole či šli do práce pěšky.

„Na pracovištích využívali především zaměstnanců bydlících poblíž nemocnice, někteří mimopražští si zajistili ubytování u příbuzných a známých, přišli pěšky nebo na kole. Pro některé zaměstnance jsme zajistili dopravu prostřednictvím vlastních kapacit, vlastní dopravy,“ řekla Zdravotnictví a medicína mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Petra Pekařová.

Téměř všechny pražské nemocnice měly dostatek personálu k zajištění jak akutní péče i k elektivním chirurgickým výkonům. Stávka se projevila snad jen v ambulantní sféře, kdy se na pravidelné kontroly a plánovaná vyšetření dostavilo přibližně o 25 procent méně pacientů, než je pro všední den obvyklé. Řada pacientů se stávkou počítala a přeobjednala se na jiné termíny.

„Na základě aktuálního monitoringu dopadů stávky dopravců můžeme říci, že stávka má na chod minimální dopady. Zaměstnanci se dostavili na svá pracoviště včas a provoz nemocnice běží normálně. Podle našeho odhadu přišlo dnes v průběhu dopoledne o 25 procent méně pacientů,“ uvedl proZdraví.Euro.cz Lukáš Matásek, mluvčí Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Bezproblémový pracovní den bez významných omezení hlásí i další pražské nemocnice. Výraznější problémy očekávali jen v Motole, kam řada zaměstnanců dojíždí z větší dálky. Nakonec se však drtivá většina z nich dostavila.

Ze zhruba 2500 zaměstnanců, kteří měli ráno nastoupit, nedorazilo 16 lékařů, 48 sester a 34 ostatních pracovníků. Byli to ti, kteří cestují do práce vlakem, ostatní se dostavili, uvedla agentura ČTK.

Ani z dalších měst České republiky dotčených stávkou dopravců nepřicházejí zprávy o nějakých problémech s poskytováním zdravotní péče.

„Díky přijatým organizačním opatřením (např. posílení směn) jsme zvládli stávku dopravních odborů dobře. Někteří naši zaměstnanci využili tradiční hromadnou městskou dopravu, přičemž si pochvalovali poloprázdné dopravní prostředky. Jiní přijeli na kolech či koloběžkách. Naopak někteří měli s příjezdem do práce značné obtíže. Pro kontinuální zajištění péče bylo především zajištěno, že noční směna nesmí opustit pracoviště, dokud ji nevystřídá směna ranní,“ uvedla pro Zdravotnictví a medicína mluvčí Fakultní nemocnice Brno Anna Mrázová.

Žádné větší potíže nezaznamenali ani v Ostravě, Olomouci a dalších městech. Převážně se všude pracovalo standardně a nebylo třeba zavádět ani žádná mimořádná opatření.

Stávka chod nemocnic nenarušila
Ohodnoťte tento článek!