Stávka záchranářů visí ve vzduchu…

MUDr. Zdeněk Schwarz, ředitel Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy a senátor Parlamentu ČR

Přinejmenším omluvu od odborářů očekává ředitel pražské záchranné služby Zdeněk Schwarz. V uplynulých několika měsících se přitom pod ním houpala ředitelská židle. Právě většina členů odborové organizace žádala jeho rezignaci. Na Schwarzovu hlavu v té souvislosti padala zásadní obvinění. Nespokojení záchranáři dokonce vyhlásili stávkovou pohotovost. Mimo jiné kvůli údajné pracovní šikaně ze strany vedení.

Výbušnou situaci měl uklidnit personální a ekonomický audit, nařízený magistrátem. Skončil sice před několika dny, ale klid rozhodně nepřinesl. Stávková pohotovost podle odborářů dál trvá. A důvod? Především fakt, že výsledek auditu potvrdil Schwarze ve funkci ředitele.

Sám Schwarz to vnímá jako satisfakci. Podle něj pravda vyšla najevo a veškerá obvinění, která měla zdůvodnit požadavek jeho rezignace se ukázala být nepravdivá. Už dříve je označil dokonce za lživá a účelová.

Jenže odboráři sekomluvě nechystají. Naopak trvají na svých tvrzeních. Navíc jim prý nebylo umožněno nahlédnout do kompletního znění výsledku auditu.

Zástupce základní odborové organizace zdravotnické záchranné služby hlavního města Dominik Horn se pozastavil nad tím, že „i přes evidentní personální problémy audit nenavrhl výměnu ve vedení organizace.“

„Takový audit nic neřeší zvlášť za situace, kdy po celou dobu trvání stávkové pohotovosti, tedy po tři měsíce, trvaly represe, na jejichž základě odcházeli kvalitní zaměstnanci,“ zmínil Horn.

Poněkud optimističtěji se na věc dívá zadavatel auditu – radní hlavního města pro zdravotnictví Radek Lacko (ANO). Podle něj obě strany sporu přislíbily vstřícnost a ochotu se dohodnout.

Audit skončil, nepokojná a napjatá atmosféra nikoliv. Většina členů Základní odborové organizace záchranné služby hlavního města dál setrvává ve stávkové pohotovosti, přestože právě tomu měl mimo jiné audit předejít.

Ředitel záchranky Zdeněk Schwarz zůstává na základě výsledků magistrátní prověrky ve funkci a právě to odborářům vadí. Odmítají jeho údajně nestandardní metody řízení.
Schwarz má teď ale v ruce silný argument. Tvrdí, že veškerá obvinění, která v uplynulých několika měsících padala na jeho hlavu, jsou jednoduše nepravdivá. A zatímco on očekává omluvu, odboráři se zatvrdili.

Komunikovat bude prostředník

Jistou nadějí na postupné urovnání poměrů je ohlášený vznik funkce tak zvaného mediátora, tedy komunikačního článku mezi znesvářenými stranami – nespokojenými záchranáři a jejich vedením. Audit totiž shledal, že „komunikace uvnitř organizace není optimální.“

Jistým vstřícným krokem vůči odborářům může být návrh, který činí přijatelnější pracovní dobu operátorů záchranky a dosud tvrdě kritizovanou rotaci výjezdových skupin. Právě ta se podle některých zaměstnanců záchranky stávala jakýmsi nástrojem šikany podřízených, což ovšem Schwarz jednoznačně odmítá.

V nepřehledné a nešťastné situaci zůstává mírným optimistou radní hlavního města pro zdravotnictví Radek Lacko (ANO). Doufá, že výsledky a doporučení právě skončeného auditu zavedením do praxe vleklý spor na personální rovině postupně ukončí. Po ekonomické stránce je podle Lacka záchranka výborně fungující organizací. Jde prý jen o to najít mezi zaměstnanci a jejich vedením shodu na konkrétních navrhovaných řešeních. „Věřím ve vstřícnost a ochotu tuto shodu najít. Obě strany to přislíbily,“ podotkl Lacko k výsledku auditu.

Snadná cesta se ale zatím nerýsuje. Jak již bylo zmíněno, doporučení ponechat ředitele ve funkci odboráře přimělo dál prodloužit už tři měsíce trvající stávkovou pohotovost. Zástupce záchranářských odborářů Dominik Horn se domnívá, že audit nezohlednil nejzásadnější problém a tím je právě personální politika vedení záchranky. Řešením je prý pouze jeho výměna.

Za tímto názorem pak údajně dál stojí většina ze sto šedesáti členů odborové organizace, kteří se už na konci ledna přihlásili ke stávkové pohotovosti. Nejde ale o většinu všech zaměstnanců záchranky. Těch je přibližně 470. Tento argument vyslovil i ředitel Schwarz když sdělil, že „jeho rezignace z funkce není většinové přání zaměstnanců.“

Vadí kontroly i údajná obvinění

Co ale nutí ony nespokojené zaměstnance do pokračování stávkové pohotovosti a volání po výměně vedení přes odlišné závěry auditu? Pražskému deníku se opakovaně svěřilo několik zaměstnanců záchranky s tím, že soustavně pracují pod velkým tlakem. Někteří hovořili dokonce o atmosféře strachu. Otevřeně a mediálně své postoje prezentuje právě Dominik Horn.

Ten například popsal, že šikana je uplatňována pomocí intenzivnějších kontrol. „Hlavně na stanovištích, kde slouží lidé, upozorňující na problémy. A tak zatímco na stanovišti letecké záchranné služby od doby evidence Knihy příchodů a odchodů nebyla žádná, na Jižním Městě a jiných stanovištích jsou skoro denně,“ popsal Horn.

Sám prý dostal vytýkací dopis, protože se nezapsal do Knihy příchodů a odchodů. „Jsme nuceni se vyjadřovat třeba i k tomu, proč jsme nezhasli na záchodě, když jsme odjeli k pacientovi. To se nikdy před tím neřešilo,“ nastínil Pražskému deníku zástupce odborů.

Na obvinění, že na záchrance a především na jejím dispečinku je porušována kolektivní smlouva a zákoník práce ředitel Schwarz reagoval opakovaně odmítavě. „To jsou tvrzení, která dosud nikdo nedoložil ani nedokázal. Opakovaně jsem žádal konkrétní důkazy jednání, které popisuje například pan Horn. Bez výsledku,“ sdělil už dříve Pražskému deníku Schwarz.

Tvrdí, že vedení se zaměstnanci záchranky komunikuje standardně. Jde prý o účelové fámy a dezinformace. „S veškerými organizačními změnami na pracovišti byli zaměstnanci včas seznámeni,“ tvrdí ředitel. Stávková pohotovost podle něj nemá opodstatnění. „Důvod požadavku na mé odvolání a vyhlášení stávkové pohotovosti je vylhaný. Odboráři například tvrdili, že jsem osočoval zaměstnance z toho, že kradou. Nikdy jsem nic takového neřekl. I když taková podezření na záchrance byla. Řešili jsme je standardně. Stěžovatele, či údajně poškozeného pacienta jsme odkázali na příslušné oddělení policie,“ dodal Schwarz, kterého audit potvrdil ve funkci ředitele.

Ohodnoťte tento článek!