Stejná sazba do pěti let

Petr Nosek

„DRG platby jsou z principu výhodnější pro středně velké nemocnice a již méně pro ty velké. Ty mají objektivně vyšší režijní náklady, fakultky se navíc podílejí na vzdělávání mediků, což ročně přijde na několik miliard korun. A pokud tyto peníze nedostanou z rozpočtu ministerstva školství, musí s náklady počítat ve své bilanci,“ říká v rozhovoru náměstek MZ Petr Nosek.

Právě se dokončuje úhradová vyhláška pro příští rok. Jak budou placeny nemocnice, když se má upustit od paušálního financování?

V akutní péči budou od zdravotních pojišťoven dostávat zaplaceno z větší části za případ, tedy formou plateb za diagnózu, jíž se říká DRG. Půjde o zhruba 75 až 80 procent objemu rozpočtu. Desetinu až patnáct procent budou nemocnicím stejně jako dosud zaručovat pojišťovny díky individuálním dohodám. Jde o takzvané balíčkové ceny pro plánované zákroky, například náhrady kyčelních a kolenních kloubů. Ve zbytku jde o případy, které neumí DRG popsat, a ty budou hrazeny výkonovým způsobem.

Takže všechny nemocnice budou dostávat stejnou sazbu na jednotkový případ?

Zatím ještě ne. Každá nemocnice má vypočtenou vlastní individuální základní sazbu. Z té se vezme osmdesát procent. Stejná pro všechny tedy bude příští rok jen z dvaceti procent. Celková úhrada ale bude korigována i počtem výkonů, který bude nastaven na 105 procentech roku 2010, abychom předešli honu na pacienty. Nemocnicím, které navštíví méně pacientů, ale příjmy poklesnou. Z toho vyplývá tlak na efektivitu. Tato zařízení budou mít problémy naplnit základní ekonomické parametry, pokud se nepřizpůsobí stavu.

Ani příští rok tedy nedostanou všechny nemocnice zaplacenu stejnou částku například za běžnou operaci slepého střeva?

DRG platby jsou z principu výhodnější pro středně velké nemocnice a již méně pro ty velké. Ty mají objektivně vyšší režijní náklady, fakultky se navíc podílejí na vzdělávání mediků, což ročně přijde na několik miliard korun. A pokud tyto peníze nedostanou z rozpočtu ministerstva školství, musí s náklady počítat ve své bilanci. Navíc v hodně komplikovaných případech není platba dostatečná, aby nemocnicím pokryla veškeré náklady. Nicméně v následujících letech by se sazby měly postupně sblížit.

Jak dlouho bude trvat, než bude základní sazba skutečně stejná pro všechny nemocnice?

Zhruba tři až pět let. Bude záležet i na celkovém vývoji vnějšího ekonomického systému a zda nás nezbrzdí, či naopak nezrychlí případný pokles zdrojů.

A kde bude v úhradové vyhlášce zakomponován mechanismus pro navýšení platů lékařů a sester?

Neuvažujeme o tom, že bychom do ní začlenili konkrétní paragrafy, jež by určovaly výši mezd, jako tomu bylo dosud. Prostor pro jejich růst bude definovat koeficient, který bude zvyšovat základní sazbu. Nemocnice, které budou léčit stejný počet pacientů jako v roce 2010, proto budou mít prostor pro růst platů.

Ohodnoťte tento článek!