Štětina opouští dvorský primariát

Mezi novými poslanci, kteří se díky „kroužkování“ dostali do parlamentu, byl i Jiří Štětina z Hradce Králové. Pracuje jako primář anestezie v místní nemocnici.

Nyní se rozhodl v souvislosti se vstupem do politiky, jako poslanec za Věci veřejné, tuto funkci opustit.

„Jsem přesvědčen o tom, že každá práce se musí dělat zodpovědně a s plným nasazením,“ vysvětlil svůj krok. Jak ale upozornil, nehodlá nemocnici, která je jako jedna z mála ekonomicky prosperujících v kraji, opustit zcela.

„Vzhledem k tomu, že lékařů, zejména mladých, u nás nepřibývá, spíše naopak, budu pomáhat oddělení, na kterém jsem více než sedm let pracoval, jako řadový lékař. Samozřejmě budu pomáhat dle mých časových možností, a také při zajištění pohotovostních služeb,“ informoval Štětina.

Spojení náročné práce v nemocnici a poslaneckého mandátu považuje za špatné.

„S úsměvem a velkou ironií obdivuji takové poslance, kteří stihnout dělat například hejtmana, poslance a ještě vykonávat lékařskou praxi. Buď jsou mimořádně schopní a pracovití, v tom případě klobouk dolů, nebo jsou patologicky ambiciózní a nezodpovědní nejenom vůči svým podřízeným, ale zejména občanům,“ vyslovil svůj pohled na tento problém.

Ohodnoťte tento článek!