Stížnosti na lékaře stouply desetkrát

„K sankcím přistupujeme až tehdy, když se stížnosti na jednoho lékaře opakují a jsou od více pacientů,“ řekl Rath. Počet stížností na lékaře je i přes dramatický růst…

Za poslední čtyři roky stoupl počet stížností na lékaře desetkrát. Zatímco v roce 1998 jich bylo podáno sto, o rok později jich Česká lékařská komora řešila 652, v roce 2000 už 833 a loni 1059. „Čtvrtina stížností je na nevhodné chování lékařů, hrubost, přehlížení, neochotu,“ řekl Právu prezident komory David Rath. Informoval, že komora buď uloží důtku, nebo i pokutu. „Naposledy před měsícem jedna lékařka dostala důtku právě proto, že pacienta velmi hrubým a nevybíravým způsobem odbyla. Máme i případy, kdy lékaři ordinují opilí. Naštěstí nezpůsobili žádnou vážnou újmu na zdraví pacientů, ale ve své opilosti se k nim chovali krajně nevhodně,“ soudí Rath. Většina stížností ale skončí do ztracena. „Nejsou svědci. Lékař samozřejmě prohlásí, že se k pacientovi tak nechoval, anebo řekne, že pacient jeho chování vyprovokoval. K sankcím přistupujeme až tehdy, když se stížnosti na jednoho lékaře opakují a jsou od více pacientů,“ řekl Rath. Počet stížností na lékaře je i přes dramatický růst podle něho ve srovnání s milióny výkonů a milióny pacientů minimum a tedy důkaz, že drtivá většina lékařů má k pacientovi vztah vstřícný. S tím polemizuje předseda Svazu pacientů Luboš Olejár, který tvrdí, že na hrubé, nevhodné a pohrdavé chování lékařů jsou dokonce tři čtvrtiny stížností, které svaz řeší. „Bohužel není výjimkou naprosto cynický přístup s cílem zbavit se nepohodlného pacienta.“ Za přehlížení pacienta označil istále poměrně typickou situaci, kdy se pacient dostaví k lékaři přesně na čas, kdy je objednán, ale na řadu přijde třeba až za hodinu, dvě i tři. „Někdy je to oprávněné, protože lékař musí odjet k naléhavému akutnímu případu. V ostatních případech je to důkaz určitého pohrdání pacientem,“ souhlasí Rath. Od Nového roku vybírají lékaři za tzv. nadstandardní služby, tedy například za pozvání specialisty domů nebo za konzultaci zdravotního stavu kdykoli po telefonu. Nebudou nyní právě takovým platícím klientům dávat přednost před ostatními? „Rozhodně by to tak být nemělo. Lékař by své platící pacienty měl směřovat mimo oficiální ordinační dobu,“ řekl Rath.

DŮVODY STÍŽNOSTÍ V ROCE 2001

* 218 na nevhodné chování lékařů;

* 70 na výběr postupu léčby;

* 468 na kvalitu lékařské péče;

* 27 stěžovatelů nebylo spokojeno s posudkovou činností lékařů;

* 54 stěžovatelů se domnívá, že jim bylo vystaveno nepravdivé (neúplné) potvrzení.

Václav Pergl, Právo, 12.2.2002

Ohodnoťte tento článek!