Sto dnů Nemocnice Dačice. Místo „hájení“ přišly útoky

Dnes je to přesně 100 dnů, kdy je dačická nemocnice provozována soukromou společností s ručením omezeným PP Hospitals. Právě 100 dnů bývá ve slušném prostředí dáváno jako gentlemanský čas k tomu, aby byly definovány záměry a představena budoucnost…

Agresivita, zášť . . .

Bohužel, naše společnost tento čas nedostala a naopak od samého začátku byla vystavena tvrdým útokům jak zevnitř nemocnice, tak i zvenčí. Osobně jsem byl velmi nemile překvapen tak nízkou úrovní komunikace a znalostí bývalých zaměstnanců, zvláště lékařů. I agresivita, zášť a hysterie některých „moudrých hlav“ regionálního významu je nevídaná a škodí hlavně jim.

Fakta jsou fakta

Nicméně pojďme k faktům. Naše společnost začala plnit přesně to, co slíbila, to, co je důležité pro nemocnici a její pacienty, co je rozhodující pro její budoucnost. Především plní všechny smluvní závazky. Pravidelně, ve stanovené výši a v termínech odvádí nájemné.

Připraven je i návrh na využití těchto prostředků, opět přesně dle textu smlouvy. Návrh na využití těchto prostředků již byl předán zástupcům města. Navrhujeme rekonstrukci centrální sterilizace, která je v havarijním stavu a její činnost neodpovídá stanoveným normám a zákonům, dále navrhujeme nutné a neodkladné opravy budov a část prostředků je zatím ponechána ve formě rezervy pro případ jakékoliv havárie.

Společnost již připravila i investiční záměry pro letošní rok. I ty vycházejí především ze smluvních ujednání. Před dokončením je projekt rekonstrukce operačních sálů.

Jeho realizace bude započata ihned po schválení orgány hygienické služby a stavebním úřadem města. Cílem je zahájit plný provoz k 1. září 2005.

Další velkou investicí je nemocniční informační systém, který je nad rámec smluv a dohod, nicméně jeho vybudování získalo velkou prioritu především z důvodu správného vykazování a účtování péče zdravotním pojišťovnám, ale také z důvodu správného vedení pacientské dokumentace.

V minulém měsíci jsme již pro oddělení klinické biochemie zajistili nový analyzátor na vyšetřování krve. Připravována je velká změna v poskytování intenzivní péče.

Připravujeme rekonstrukci a centralizaci intenzivní péče, tedy spojení chirurgických a interních lůžek intenzivní péče tak, aby péče byla poskytována ještě kvalitněji a především efektivněji.

Samozřejmě nezapomínáme na provoz kuchyně, který je povolen pouze do konce tohoto roku. Je toho opravdu mnoho, co nás dnes a denně zaměstnává a doslova za pochodu přetváří nemocnici.

Hlavní: lidé

To nejdůležitější jsou lidé, na ty sázíme nejvíce. Sázíme na ty, kteří nám věří a chtějí s námi pracovat. Je pravdou, že v mnohém musejí změnit své zvyklosti a chování a osobně jsem velmi rád, že někteří to již chápou.

Společnost do měsíce po svém nástupu uzavřela s odborovou organizací novou kolektivní smlouvu, začalo se s novým systémem odměňování, který se bude ještě dále vyvíjet a měnit a bude stále více posilovat motivační složku platu.

Nová dozorčí rada

Tak, jak jsme slíbili, je připravována dozorčí rada. V minulém týdnu již proběhly volby členů dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti, jichž se zúčastnilo 73 procent zaměstnanců. Dalším členem dozorčí rady bude zástupce města Dačice.

Členové dozorčí rady budou mít prakticky všechny informace o společnosti, budou znát její kondici a „zdravotní stav“. Všemi těmito kroky deklarujeme a plníme to, co jsme slíbili jsme společností otevřenou a komunikativní.

Sto dnů je velmi krátký čas, který společnost PP Hospitals plně využila k rozjezdu své činnosti v nemocnici. Uvědomujeme si však, a byli bychom rádi, aby si to uvědomili všichni, kdo nás sledují a hodnotí, že před námi jsou tisíce dní, které teprve ukáží kvalitu a schopnosti nového provozovatele a jeho zaměstnanců.

Přeji všem pevné zdraví a nemocnici v Dačicích úspěch.

Listy Jindřichohradecka

Ohodnoťte tento článek!