Sto let Vinohradské nemocnice

„Den založení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady byl 14. květen 1902. V rámci oslav stého výročí proběhnou odborné akce. Ty prakticky probíhají už od září minulého roku a budou ukončeny opět v září. Slavnostním vyvrcholením…

PRAHA – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady oslavuje své 100. výročí založení s kladným hospodářským výsledkem a se splněným růstem mezd.

„Průměrné mzdy vzrostly v porovnání s rokem 2000 ze 14 500 korun na 17 500, a u lékařů z 28 tisíc korun na 33 tisíc korun,“ údaje označil za stručnou charakteristiku nemocnice ekonomický náměstek Ing. Milan Kocourek.

Za neuhrazenou poskytnutou zdravotní péči dluží cizinci 26 miliónů korun.

„Mezi největší dlužníky patří občané států Ukrajina, Bělorusko, Rusko, ale mezi závazky jsou i dlužné částky občanů Německa, USA, Itálie a Holandska. Největší pohledávka se týká ukrajinského občana, který stál kliniku anesteziologie přes pět miliónů korun. Snažíme se, nám dostupnými prostředky, dlužné částky vymáhat s tím, že řada pohledávek, zejména z bývalých států východního bloku, je téměř nevymahatelná,“ sdělil novinářům statutární zástupce vinohradské nemocnice JUDr. Leoš Kabát.

„Den založení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady byl 14. květen 1902. V rámci oslav stého výročí proběhnou odborné akce. Ty prakticky probíhají už od září minulého roku a budou ukončeny opět v září. Slavnostním vyvrcholením bude setkání v Karolinu 14. května, což bude oficiálním završením oslav,“ informoval novináře Kabát. Zároveň ukázal kroniku založenou při vzniku nemocnice, podepsanou císařem Františkem Josefem I. a upozornil na český podpis císaře. Děkan III. lékařské fakulty prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., novinářům připomněl, že zdravotnický areál vinohradské nemocnice je největším areálem zdravotnického školství, výzkumu a zdravotnické lékařské praxe.

„Je to velká výhoda pro III. lékařskou fakultu, protože její zakotvení je tradičně preventivní, směrem ke Státnímu zdravotnickému ústavu, a stálé spojení s řadou špičkových klinik nemocnice jí dává vynikající možnosti pro výuku studentů medicíny. Některé kliniky jsou zcela unikátní, jako je klinika popáleninové medicíny a klinika plastické chirurgie,“ konstatoval děkan III. LF Michal Anděl.

jšd, Haló noviny, 26.4.2002

Ohodnoťte tento článek!