VZP: Stovky lidí upozorňují, že se bez svého vědomí stali klienty OZP

výdaje na zdravotnictví, stetoskop, pero, dokumentace,

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) registruje od začátku roku v různých regionech už stovky případů, kdy se na ni lidé obracejí, že byli bez svého vědomí přeregistrováni k Oborové zdravotní pojišťovně (OZP). OZP přiznala, že v nejzávažnějších případech spolupracuje s policií.

VZP dopisem obeslala všechny své dosavadní klienty, kteří se k OZP k 1. 1. 2016 přeregistrovali. U každého z nich ověřovala, zda změna pojišťovny proběhla na základě jejich rozhodnutí, nebo zda byli přeregistrováni bez vlastního vědomí.
„Množství případů, kdy se lidé stali pojištěnci OZP, aniž by o tom věděli, vyvolává otázku, zda nešlo ze strany doposud neznámých náborářů o organizovanou nezákonnou činnost. Například jen v Libereckém a Ústeckém kraji se na VZP obrátilo už více než 250 klientů, kteří popřeli, že by podepsali souhlas s přeregistrací k OZP. Další takové případy se objevily v různých částech Moravy, v jižních Čechách i jinde,“ popisuje mluvčí VZP Oldřich Tichý. Jak dodal, lidé se o tom, že už nejsou klienty VZP, dozvídají často teprve poté, co jim do schránky přijde od OZP nový průkaz pojištěnce. Pokud se nechtějí se změnou smířit, mají dvě možnosti – buď se co nejdříve obrátit na pracoviště Oborové zdravotní pojišťovny a trvat na zrušení neplatné registrace, nebo požádat o asistenci VZP, která s vyřízením problému pomůže.

Spolupráce s policií

OZP slovy svého mluvčího Maria Böhmeho poděkovala VZP za upozornění na případy rozporovaných přihlášek. „Těmito případy se zabývají všechny zdravotní pojišťovny při každém přestupovém termínu. Ve většině případů jde o technické důvody. Klient například zapomene, že se k nové pojišťovně přihlásil. Také není neobvyklé, že si klient svou přihlášku rozmyslí, protože mu pojišťovna, od které odchází, odmítne proplatit bonus, na který byl do té doby zvyklý,“ uvedl Mario Böhme. OZP chce nyní společné jednání zdravotních pojišťoven, včetně VZP, ze kterého by měla vzejít univerzální dohoda, jak postupovat v případě přihlášek dodatečně stažených na základě žádosti klienta. Ty nyní každá pojišťovna řeší podle svého vlastního postupu, což podle OZP nepřispívá k přehlednosti a předvídatelnosti systému. Mluvčí Böhme potvrdil pochybení ze stany klientských pracovníků. „S pracovníky, kteří se na nich negativně podíleli, jsme už ukončili spolupráci a v těch nejzávažnějších případech spolupracujeme s policií. Zároveň jsme zavedli systém ověřování přijatých přihlášek a všechny budoucí klienty v dostatečném předstihu před termínem přestupu kontaktujeme, abychom eliminovali případy, kdy klient o změně zdravotní pojišťovny vůbec neví,“ dodal mluvčí Böhme.

Tam a zase zpátky

Jak je možné, že někdo vyplnil formuláře za stovky klientů VZP a přehlásil je k OZP? V minulých letech se objevila řada nekalých praktik, jak potřebná data získat. Všeobecná zdravotní pojišťovna v této souvislosti upozorňuje, že pracovníci VZP žádné kontroly či průzkumy v bytech klientů ani na ulicích neprovádějí, nenajímá ani žádné externí náboráře. Pokud klient podepíše a odevzdá přeregistrační formulář v období od 1. ledna do 31. března, stane se klientem nově vybrané pojišťovny od 1. července. Tutéž možnost má i v termínu od 1. července do 30. září, a pak se stane pojištěncem nové pojišťovny od začátku příštího roku.

Nejčastější způsoby, jak najatí podvodníci přimějí klienty VZP k předložení průkazu pojištěnce, případně k „podpisu“ přeregistračního formuláře:

• Tvrdí, že provádějí kontrolu platnosti průkazu pojištěnce, protože se chystá výměna.

• Vydávají se za pracovníky pojišťovny, kteří kontrolují, zda lékaři nevykázali na klienta neposkytnutou péči. Pro kontrolu chtějí vidět průkaz pojištěnce.

• Předstírají, že provádějí průzkum spokojenosti se službami pojišťovny, a požádají o podpis dotazníku. K podpisu však klientovi podstrčí přeregistrační formulář.

• Požádají o podpis fiktivního evidenčního listu s tím, že tak klient potvrzuje vůli zůstat u VZP. Ve skutečnosti však klienta nechají podepsat přeregistrační formulář.

Ohodnoťte tento článek!