Stovky mladých narkomanů onemocní ročně žloutenkou

Loni bylo v Česku nově evidováno v léčebnách 4148 narkomanů, z toho více než polovina ve věku patnácti až devatenácti let. Uživatelé drog jsou nejrizikovější…

Praha – Loni bylo v Česku nově evidováno v léčebnách 4148 narkomanů, z toho více než polovina ve věku patnácti až devatenácti let. Uživatelé drog jsou přitom nejrizikovější skupinou jako zdroj žloutenky (hepatitidy) ve škole, v partě, v rodině, ve zdravotnickém zařízení. V předchozím roce onemocnělo nejhorší virovou hepatitidou typu C přes 300 patnáctiaž devatenáctiletých narkomanů.

„Tato žloutenka se přenáší krví, ale i tělními sekrety a končí cirhózou jater, která se může změnit v rakovinu. Jejich transplantace stojí milión korun, ale nejdřív musí někdo zemřít, aby je bylo možné transplantovat,“ upozornil včera v pražském kině Blaník mladé publikum Jiří Presl, odborník na drogovou problematiku. Už mnohokrát spolu s dalšími experty na danou tematiku oslovil mládež v komponovaném pořadu připraveném společností Medea Kultur a podporovaném Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a pražským magistrátem. Je zaměřen na primární prevenci drogových závislostí a za sedm let jej zhlédlo v Česku kolem 700 tisíc žáků a studentů.

Medea kultur právě nyní zahajuje distribuci dvou výchovných materiálů, a to videokazety s názvem Řekni drogám ne a publikaci Vyber si zdraví. Dostanou je bezplatně všechny typy škol v Česku. „Jsou zacíleny nejen na prevenci drogových závislostí a onemocnění AIDS, ale upozorňují také na nebezpečí pohlavně přenosných chorob, zabývají se životním stylem, správnou výživou apod. Zdůrazňují rovněž rizika plynoucí z alkoholu a tabáku,“ uvedl ředitel Medea Kultur Karel Stejskal.

V Česku se podle odborníků prakticky nenajde mezi lidmi ve věku od 14 let abstinent. Spotřeba alkoholu je u mladých do 18 let vysoká a v pořadí evropských zemí zaujímá naše republika 8. místo. V ČR zaviní řidiči pod vlivem alkoholu přibližně 9000 nehod, což je deset procent z celkového počtu za rok a tyto havárie jsou nejčastější příčinou úmrtí u věkové kategorie 15až 24letých. Presl včera upozornil i na podceňovaný „fetální alkoholový syndrom“. Jde o postižení lidského plodu alkoholem, který těhotná žena vypije v prvních třech měsících těhotenství. Výskyt je poměrně vysoký, odhaduje se na dva až tři případy na tisíc novorozenců. Nejčastěji jde o abnormality růstu, duševní poruchy, postižení hlavy nebo nervového systému, které se projevuje třeba třesem připomínajícím delirium tremens.

Odborníci zdůrazňují, že narůstající počty narkomanů a rozšířená obliba alkoholu mezi mladými se odráží například i v narůstajícím onemocnění pohlavními chorobami, např. syfilisem. Z necelých dvou případů na sto tisíc obyvatel v roce 1990 stoupl jeho počet na téměř deset v loňském roce a nejvíce nakažených je právě ve věkové skupině 15 až 24 let.

Ivana Kněžínková, Hospodářské noviny, 12.12.2001

Ohodnoťte tento článek!