Strakonická nemocnice má nově operační sály v jednom bloku

Strakonická nemocnice má operační sály nově pohromadě v jednom komplexu. Zdravotnické zařízení převzalo poslední budovu bloku. Stavební práce rozdělené do dvou etap trvaly čtyři roky a náklady na realizaci činily 395 milionů korun. Novinářům to řekli zástupci nemocnice i Jihočeského kraje.

Pavilon operačních sálů po přestavbě nabízí pacientům komfortnější zázemí. Objekty jsou navíc moderně vybaveny a vznikl bezbariérový přístup. „Do nových prostor se vrátí chirurgické oddělení se svými ambulancemi včetně nově vybudované akutní ambulance se zákrokovým sálkem. Operační sály jsou přestavěny, jejich počet je snížen ze šesti na čtyři a jsou pojaty jako centrální pro využití více odbornostmi. Operovat zde budou jak lékaři chirurgického, tak i gynekologicko-porodnického oddělení,“ uvedl ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

Rekonstrukce a změny ve stavebním uspořádání nemocnice mimo jiné rozšíří prostory pro anesteziologicko-resuscitační oddělení. „Jeho součástí bude nově multioborová jednotka intenzivní péče pro operované a ostatní pacienty chirurgických oborů vyžadujících intenzivní péči,“ řekl Fiala. Náklady na rekonstrukci hradil kromě nemocnice i její zřizovatel Jihočeský kraj a také prostředky z evropských fondů.

Ve Strakonicích je ročně hospitalizováno na 14.500 pacientů. Lékaři zde provedou kolem 5000 operačních zákroků, téměř 140.000 ambulantních vyšetření i léčebných zákroků a 7600 hemodialýz. Loni se v nemocnici narodilo 724 dětí.

Nemocnice je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu, v zařízení pracuje průměrně 540 zaměstnanců. Z toho je 100 lékařů, z nichž téměř 80 procent dosahuje nejvyšší kvalifikace. V letech 2008 až 2012 nemocnice do zlepšení vybavení a péče investovala 244,5 milionu korun.


Unknown media type: poll
1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!