Středisko zaznamenalo v mezinárodní výměně orgánů loni rekordy

Koordinační středisko transplantací (KST) zaznamenalo za loňský rok rekordních 188 transplantací jater a 34 transplantací plic. Počet zesnulých i žijících dárců mírně poklesl oproti roku 2014, který představoval rekord co do počtu zemřelých dárců orgánů.

V mezinárodním srovnání se Česko řadí mezi deset nejaktivnějších zemí Evropy, nejvíc dárců eviduje Španělsko. ČTK to sdělil ředitel KST profesor Miloš Adamec.

„Zásluhu na úspěších českého transplantačního programu má také Národní akční plán vlády pro darování orgánů a transplantace, jehož součástí byl i rozvoj a podpora mezinárodní spolupráce v této oblasti,“ řekl.

Celkem bylo v roce 2015 evidováno 246 zemřelých dárců a 53 žijících. Tradičně nejčastějším transplantovaným orgánem byly ledviny, těch bylo v souhrnném počtu 453 a pocházely od zemřelých i žijících dárců.

Národní akční plán pro darování orgánů a transplantace byl schválen v květnu 2010 a ukončen s rokem 2015. Hlavním cílem bylo zvýšení kvality, počtu a bezpečnosti transplantací.

„Celkem 13 programových bodů ze 14 bylo splněno a přinášejí konkrétní výsledky. Pouze jeden bod, a to zařazení dárcovských konzultantů do všech nemocnic, se nepodařilo splnit v požadovaném rozsahu. Vzhledem k pozitivním zkušenostem nemocnic, které se touto cestou vydaly, lze předpokládat, že se dárcovští konzultanti postupně stanou standardem ve všech nemocnicích s odděleními ARO a JIP,“ uvedl Adamec.

Jednou z priorit akčního programu byla zahraniční spolupráce v oblasti transplantologie. Česko v mezinárodním programu výměny orgánů FOEDUS vytvořilo internetový portál pro výměnu akutně potřebných orgánů či těch, které nelze v zemi původu ihned transplantovat. Portál tak zvyšuje reálné šance pacientů na úspěšnou transplantaci. Webová a mobilní aplikace je od června 2015 rutinně používána, do programu se postupně zapojují kompetentní autority všech členských zemí EU a Švýcarska.

Systém vytvořený českými specialisty zaznamenal podle Adamce velký úspěch. Před jeho uvedením byla komunikace o výměně orgánů mezi evropskými státy jen po telefonu a faxem. Bylo to časově náročné a často nedostačující pro včasné nalezení vhodného příjemce orgánu v zahraničí. „Za více než půl roku provozu bylo prostřednictvím této mezinárodní informační platformy zadáno 118 poptávek a 114 nabídek na orgány z celé Evropy. Z těchto 114 nabídek bylo transplantováno 15 orgánů,“ shrnul.

Ohodnoťte tento článek!