Středočeský kraj oddluží Nemocnici Beroun

kalkulačka, daně, peníze

Rada Středočeského kraje odsouhlasila přidělení dotace na úhradu dlužné částky vzniklé v přímé souvislosti s prodejem části podniku kladenské nemocnice, a to Nemocnice Beroun.

Tu bývalé vedení kraje v čele s Petrem Bendlem prodalo a zároveň se zavázalo, že převezme její dluhy, které měl uhradit nový majitel, a sice soukromá společnost Jessenia, s.r.o. Petr Bendl poté, co byly nemocnice zprivatizovány, tvrdil, že s nemocnicemi noví soukromí majitelé převzali i dluhy.

Toto tvrzení je však nepravdivé a dokazuje to konkrétní případ, se kterým se nyní potýká kladenská nemocnice. Ta musela nejdříve zaplatit necelé čtyři miliony korun a následně pak dalších 1, 6 milionu korun, která souvisí s prodejem Nemocnice Beroun.

Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice SČK (ON Kladno) byla do roku 2005 příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem byl Středočeský kraj. V červnu 2005 byla transformována na akciovou společnost, které byl schválen vklad podniku, a to do Nemocnice Beroun. Bývalé vedení kraje ale berounskou nemocnici prodalo v roce 2007 soukromé firmě Jessenia s. r. o.

S berounskou nemocnicí měla v té době uzavřenou smlouvu na poskytování úklidových služeb firma KD Pragma, které berounská nemocnice dlužila 4,4 milionu korun na neuhrazených fakturách z let 2005 a 2006.

KD Pragma ale kvůli obavě o nejistotě zaplacení dluhu přebírající soukromou společností a nevyjasněným majetkovým poměrům zažádala o vydání předběžného opatření na zablokování nemovitostí nemocnice Beroun, tedy části kladenské nemocnice.

Na základě této skutečnosti přistoupilo bývalé vedení ON Kladno k uzavření dohody o narovnání a uznání dluhu společnosti KD Pragma a tím k zastavení soudního řízení a předběžného opatření.

Bývalé vedení kladenské nemocnice přislíbilo, že zaplatí dluhy včetně úroků z prodlení, které ale měl zaplatit nový majitel berounské nemocnice, tedy společnost Jessenia.

Uhrazena již byla dlužná částka 4,4 milionu korun. Nyní zbývá doplatit přibližně 1,6 milionu korun za úroky z prodlení. Celou smlouvu o uznání dluhu posuzovali i právníci, kteří kraji doporučují dlužnou částku doplatit, neboť smlouva je napsána tak, že by v případě soudního sporu neměli zástupci Středočeského kraje velkou šanci na úspěch a kladenské nemocnici by hrozila exekuce včetně obstavení účtu.

Rada Středočeského kraje tak na základě tohoto posudku odsouhlasila přidělení dotace ve výši 1,6 milionu korun na úhradu dlužné částky. Středočeský kraj je tak opět nucen doslova doplácet na chyby bývalého vedení.

Středočeský kraj oddluží Nemocnici Beroun
Ohodnoťte tento článek!