Středočeský kraj řeší, jak doložit, za koho zaplatil poplatky

Titulní obrázek

Jmenné seznamy těchto pacientů má sice vedení hejtmanství k dispozici, kvůli citlivým údajům je ale nemůže všem zastupitelům předložit k nahlédnutí. Podle hejtmana Davida Ratha (ČSSD) do nich mohou nahlédnout jen zastupitelé, kteří jsou profesí lékaři…

Vedení Středočeského kraje má problém s tím, jak zastupitelům doložit, kdo za sebe nechal v krajských nemocnicích zaplatit regulační poplatek. Jmenné seznamy těchto pacientů má sice vedení hejtmanství k dispozici, kvůli citlivým údajům je ale nemůže všem zastupitelům předložit k nahlédnutí. Podle hejtmana Davida Ratha (ČSSD) do nich mohou nahlédnout jen zastupitelé, kteří jsou profesí lékaři.

Opoziční ODS požadovala, aby vedení kraje předložilo, kam téměř 25 milionů vydaných od ledna na poplatcích zmizelo. „Nedá se v podstatě dohledat, jestli si někdo tu položku stokrát nebo padesátkrát vymyslel,“ prohlásil Rathův předchůdce Petr Bendl (ODS).

Klub ODS chtěl podle něj vidět konkrétní evidenci a doklady o výdeji peněz. Rath uvedl, že kraj může všechny úhrady poplatků doložit, ne každý je oprávněn do těchto dokladů nahlédnout. „Máme vytištěné všechny seznamy se jmény všech lidí, kteří obdrželi od Středočeského kraje dar na úhradu regulačních poplatků. Protože však jde o chráněné údaje, tak k nim mohou mít přístup jenom lékaři nebo lidé, kteří mají mlčenlivost,“ upozornil hejtman. Podle něj by tak mohl učinit například mladoboleslavský primátor Raduan Nwelati (ODS), který je lékařem.

„Jakási evidence z krajské nemocnice mě nezajímá, to není doklad o tom, že bylo vynaloženo 25 milionů korun,“ oponoval Bendl. Sjetiny z nemocnic podle něj nejsou dokladem, který má kraj vést v souladu se zákonem. „Pokud máte pocit, že nějaká nemocnice vytváří ty seznamy fingovaně a ty peníze zcizuje, tak podejte trestní oznámení,“ reagoval hejtman.

Navrhl, že na příští jednání zastupitelstva připraví přehled částek, které kraj poslal nemocnicím, a zastupitelstvo ho může odsouhlasit. To se ale zástupcům ODS nelíbilo. „Ex post se snažíte přikrýt něco, co je zřejmě protizákonné,“ prohlásil šéf zastupitelského klubu občanských demokratů Ladislav Kutík. Rath nakonec prosadil přijetí usnesení, že zastupitelstvo zaslání částek na poplatky nemocnicím bere na vědomí.

Peníze na poplatky kraji vyúčtovaly nemocnice. ODS tvrdí, že kraj musí mít doklad o tom, komu a v jaké výši přesně peníze poskytl. Tyto informace mají být ze zákona veřejné. „Necháme to podrobit právní expertize, budeme chtít vědět, kde ty peníze jsou,“ uvedl Bendl.

Rath namítl, že kraj by zveřejněním těchto informací porušil zákon o ochraně osobních údajů. „Ti lidé nevyslovili souhlas s tím, aby třetí osoby věděly, že se léčí v nemocnici,“ podotkl. Podle ODS ale rada kraje musí schvalovat dary pro konkrétní osoby s konkrétním bydlištěm, ne obecně dávat peníze nemocnicím. „To, že si někdo v krajské nemocnici napíše seznam a pošle ho sem, ještě neznamená, že to jsou peníze, které lidé dostali,“ trvá na svém Bendl s tím, že jde o peníze daňových poplatníků.

ČTK

Středočeský kraj řeší, jak doložit, za koho zaplatil poplatky
Ohodnoťte tento článek!