Středočeský kraj se bude soudit kvůli záchranným službám

Středočeský kraj se rozhodl soudit s ministerstvem financí kvůli zdravotnickým záchranným službám. Nedisponuje totiž finančními prostředky, kterými by kryl ztráty těchto zařízení způsobených zpětným krácením úhrad ze strany VZP za léta 2001 a 2002…

PRAHA – Středočeský kraj se rozhodl soudit s ministerstvem financí kvůli zdravotnickým záchranným službám. Nedisponuje totiž finančními prostředky, kterými by kryl ztráty těchto zařízení způsobených zpětným krácením úhrad ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny za léta 2001 a 2002 na základě výkladu Ministerstva financí ČR ve věci maximální ceny bodu.

Rada kraje se na tom ve středu usnesla v souvislosti s žádostí ředitele záchranné služby Asociace samaritánů ČR o příslib na dočasnou finanční výpomoc. Radní rozhodli, že žádosti nemohou vyhovět, i když si uvědomují, že ohrozí poskytování neodkladné péče.

Kraj není ani zřizovatelem ani garantem tohoto typu poskytované péče. Vzhledem k závažnosti situace se Středočeský kraj s celou záležitostí obrátí na soud, neboť s výkladem ministerstva nesouhlasí,“ prohlásil mluvčí Krajského úřadu Martin Krafl.

„Zpětnou úhradu proplacených zdravotních výkonů zdravotnických záchranných služeb má Všeobecná zdravotní pojišťovna požadovat na základě stanoviska Ministerstva financí ČR k výši úhrady výkonů hrazených z veřejných zdravotních pojištění, a to dle Zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Záchranné služby přitom nasmlouvané úhrady v letech 2001 a 2002 přijaly v dobré víře na základě platných smluv, které navrhla Všeobecná zdravotní pojišťovna a odsouhlasilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Podle názoru Ministerstva financí ČR jsou tyto smlouvy v rozporu se zákonem, a proto mají záchranné služby vracet již část proplacených částek pojišťovně zpět,“ vysvětlil mluvčí.

V případě Středočeského kraje jde o cca 55 mil. korun, což představuje více než půlroční příjem finančních prostředků od pojišťovny, který by nyní záchranným službám chyběl.

Právo, 22.01.2004

Ohodnoťte tento článek!