Středočeský kraj určil čtyři klíčové nemocnice

Čtyři klíčová nemocniční zařízení ve Středočeském kraji vymezilo jeho úzké vedení, když na svém posledním jednání schválilo teze zdravotní politiky kraje.
„Geografické a historické členění kraje vede k rozdělení na oblasti…

Kladno, Mladá Boleslav, Kolín a Příbram. Nemocnice v těchto městech musejí definovat spektrum péče, kterou poskytují, a navrhnout plán dalšího rozvoje,“ uvedl dnes mluvčí středočeského hejtmana Petr Husák.

Středočeská krajská rada ve své zdravotní politice předpokládá i úzkou provázanost s vysoce specializovanými pracovišti v Praze. „Jedná se o péči, která není v dostatečné míře poskytována v některé z oblastních nemocnic,“ doplnil Husák. V tomto případě budou pacienti z příbramské části kraje ošetřeni v Thomayerově nemocnici, z Mladoboleslavska v Nemocnici na Bulovce, z Kladenska v Motolské nemocnici a z Kolínska v Nemocnici Královské Vinohrady.

Anopress, 24.4.2002

Ohodnoťte tento článek!