Studenti se učili nasazovat kondom

Netradičním způsobem se včera studenti státního gymnázia v Chomutově dozvěděli, jak se mají chránit před smrtelným onemocněním AIDS…

Chomutov – a to Hrou proti AIDS. Její předlohou je projekt německé Spolkové centrály pro zdravotní osvětu, který byl České republice nabídnut v rámci přespříhraniční spolupráce. V Čechách akce vznikla za podpory grantů Národního programu podpory zdraví a Národního programu boje proti AIDS. Konkrétně na Chomutovsku pak projekt zaštítila Poradna AIDS a drogových závislostí při Okresní hygienické stanici v Chomutově.

„Cílem projektu je dát mládeži prostor osvojit si hravou formou základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV a ostatních pohlavních nemocech. V neposlední řadě se studenti dozvědí o ochraně před nežádoucím těhotenstvím a v závěru popřemýšlí o vlastních postojích a chování v možných rizikových situacích,“ upřesnil vedoucí poradny Milan Šafařík.

Na studenty gymnázia tak v tělocvičně čekalo pět panelů. U každého zvlášť pořadatelé hodnotili jak znalosti, tak aktivitu dvanáctičlenného týmu. Ruku k dílu přitom v rámci organizace přidali rovněž studentky Střední zdravotnické školy v Chomutově (SZŠ).

„Účastník, který absolvoval tuhle hru, by měl vědět, jak se má chránit při pohlavním styku a kde si může případně nechat udělat testy na HIV. Neméně důležité jsou informace o chování k již infikovaným osobám a užitečné jsou také telefony, na které se zájemci mohou obrátit s konkrétními problémy,“ poznamenala jedna ze studentek 3. ročníku SZŠ Jana Plháčková.

len, Deník Chomutovska, 2.11.2001

Ohodnoťte tento článek!