Studie: podle tělesné vůně lze odhadnout některé osobnostní vlastnosti. Ani parfém je neskryje

inkontinence, neplodnost

Tělesná vůně hraje významnou roli v celé řadě sociálních interakcí, počínaje vztahem matky a
novorozence až po výběr partnera. Ukazuje se, že tělesná vůně nám může ledasco napovědět o
zdravotním stavu, stravě či emočním vyladění daného jedince.

Několik studií z posledních let také zjistilo, že lidé jsou schopni na základě tělesné vůně do určité míry odhadovat i některé osobnostní vlastnosti. V každodenním životě však mnoho lidí běžně používá celou řadu kosmetických přípravků, jako jsou například deodoranty či parfémy. Jaká potom bude úspěšnost odhadování osobnosti na základě tělesné vůně, necháme-li pokusné osoby používat kosmetiku?

Unikátní směs vůní

Přesně tuto otázku si položili výzkumníci z Národního ústavu duševního zdraví, Přírodovědecké
fakulty UK a Wroclavské univerzity. Vycházeli přitom z předchozích výzkumů, které zjistily, že při
použití parfémů nedochází k pouhému překrývání tělesné vůně, ale k interakci mezi vůní parfému a
tělesnou vůní jedince, čímž vzniká unikátní směs. Jinými slovy jeden a ten samý parfém je na každém
cítit jinak.

„V rámci experimentu byly získány vzorky podpažní vůně celkem od 113 lidí (58 žen, 55 mužů). Každý
z nich si do jednoho podpaží aplikoval kosmetický prostředek, který běžně používá, zatímco do
druhého podpaží neaplikoval žádný kosmetický prostředek. Zároveň všichni vyplnili osobnostní
dotazník, který zjišťoval míru jejich dominance, neuroticismu a extraverze,“ popisuje jeden z autorů
výzkumu, doc., Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. z Národního ústavu duševního zdraví a Přírodovědecké
fakulty UK.

Neuroticismus skryjete deodorantem, dominanci ne

V druhé části studie byla skupina 68 hodnotitelů požádána o odhadnutí osobnostních charakteristik
na základě přičichnutí k daným pachovým vzorkům. „Analýza dat ukázala, že lidé hodnotí tělesnou
vůni dominantních jedinců ve shodě s tím, co sami uvedli v dotazníku, a to ať použili kosmetiku či
nikoliv. Oproti tomu neuroticismus byl odhadován relativně přesně z tělesné vůně samotné, ne však
po použití kosmetiky. Extraverze pak nebyla na základě tělesné vůně odhadována přesně ani v jedné
z podmínek,“ shrnuje docent Havlíček z Národního ústavu duševního zdraví a Přírodovědecké fakulty
UK.

Výsledky této studie jsou ve shodě s několika předchozími, které podobně zjistily, že některé
osobnostní vlastnosti, jako jsou dominance a neuroticismus, je možné odhadovat i na základě tělesné
vůně. Zatímco extraverze se zřejmě do tělesného pachu nepromítá. „Použitím kosmetiky mohou lidé,
byť třeba nevědomě, vytvářet obraz, který je sociálně žádoucí, a potlačovat informaci o vlastnostech,
které jsou považovány za sociálně nežádoucí, jako je tomu v případě neuroticismu,“ uzavírá docent
Havlíček. Studie byla publikována v odborném časopise Frontiers in Psychology.

Studie: podle tělesné vůně lze odhadnout některé osobnostní vlastnosti. Ani parfém je neskryje
Ohodnoťte tento článek!