Studium leukemických buněk – další posun zaznamenal tým IHOK FN Brno

Myeloidní skupina FN Brno

Studentka postgraduálního studia oboru Hematologie Lékařské fakulty MU Mgr. Zdeňka Kosařová získala v rámci 59. ročníku kongresu Americké hematologické asociace (ASH) ocenění ASH Abstract Achievement Award pro mladé hematology za práci s názvem Simulation of AML Clonality in Patient-Derived Xenografts.

Výsledky práce budou prezentovány na kongresu, který se uskuteční od 9. do 12. prosince 2017 v Atlantě, USA, formou posterového sdělení. Kongres ASH je nejprestižnější celosvětovou profesní hematologickou konferencí pořádanou každoročně ve Spojených státech amerických, na kterém jsou prezentovány nejaktuálnější poznatky klinických i výzkumných pracovišť z celého světa.

Práce se zabývá studiem lidských leukemických buněk ve speciálním myším modelu, který umožňuje simulaci a studium akutní myeloidní leukémie (AML) in vivo. Cílem studie je identifikace genetických mutací a buněk zodpovědných za vznik tohoto onemocnění. Výsledky práce mohou pomoci objasnit patologii AML, jejíž přesná podstata není doposud zcela známá. Výzkum je součástí grantového projektu, jehož hlavním cílem je zmapování spektra mutací AML a určení prognostického významu detekovaných mutací ve vztahu k diagnostice a terapii onemocnění.

Získané ocenění dokládá přínos vědecké práce myeloidního týmu Interní hematologické a onkologické kliniky (IHOK) FN Brno, který se pod vedením prof. Zdeňka Ráčila dále věnuje i hledání a popisu leukemické kmenové buňky u chronické myeloidní leukémie, která je považována za příčinu vzniku a selhání terapie u tohoto onemocnění.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!