Stůně se víc než dřív

„Za půl století, co v oblasti medicíny působím, se medicína stala úplně jinou ve všech možných oblastech. Velice mnoho záležitostí zdolala, ale velké otazníky před ní vznikly,“ řekl novinářům prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc…

PRAHA – na úvod tiskové konference o očekávání a velké výzvě medicíny s laureáty cen Nadačního fondu dr. Paula Janssena.

„Proti tomu, co jsem si myslel, když jsem medicínu začal studovat, a proti tomu, co si myslím dnes, tak si stále více uvědomuji, jak velmi mnoho zasahuje medicína do celého života, do vývoje světa a na druhé straně jak vývoj světa zasahuje do medicíny. To dobro, které medicína přinesla, je obrovské, ale globalizace se promítá i do ní, a to nejen v tom pozitivním slova smyslu, ale vysloveně v negativním slova smyslu,“řekl Koutecký. Připomněl obrovský nárůst technologií a lavinovitý nárůst léků, které jsou ovšem dostupné jen poměrně malému procentu obyvatelstva na zemi. Koutecký si položil otázku „jak dlouho ti strádající budou čekat, žít v hladu, žízni, bídě a infekcích, které je hubí“, zatímco u nás infekce, kromě AIDS, jsou zlikvidovány.

„Pravděpodobně se věk, díky genovému inženýrství, bude v rozvinutých zemích prodlužovat. Na druhé straně víme, že každých osm vteřin umře jedno dítě hladem nebo infekcí,“ upozornil Koutecký. Dodal, že medicína, která nás čeká, je obrovské politikum a sehraje obrovskou roli ve světové ekonomice. Má-li se podle něj vyvíjet dobře, musí se vyvíjet ve smyslu medicíny celého člověka.

„Medicína je z části věda a z části umění. To umění není to, že umím hrát na klavír, ale lidský vztah k pacientovi, to vcítění, a na druhé straně lékařská péče o pacienta, který se na nás obrací ve svém utrpení a strachu. Musíme mít na mysli, že více i déle stůněme, i když déle žijeme,“ řekl Koutecký.

O současnosti a perspektivách léčení informovali laureáti Nadačního fondu dr. Paula Janssena. O zhoubných nádorech mozku hovořil docent Miroslav Kala, o nemocech ledvin v 21. století prof. Vladimír Tesař, o postavení psychiatrie prof. Petr Zvolský a MUDr. PhDr. Pavel Čepický o problémech léčebně-preventivní péče. Cílem Janssenova fondu je podpora vědeckého bádání ve vybraných oborech medicíny v ČR.

jšd, Haló noviny, 31.5.2001

Ohodnoťte tento článek!