SÚKL: ČR hrozí mezinárodní ostuda za obchod s léky na drogy

Česku hrozí podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Martina Beneše mezinárodní ostuda kvůli tomu, že nedokáže zabránit černému obchodu s léky Subutex a Suboxon. Vyvážejí se i za hranice.

Lidé závislí na heroinu je berou při odvykací léčbě. I když jsou na opiátový recept, kontrola předepisování a výdeje je prý nedostatečná. Řešení vidí Beneš v evidenci léků v centrálním úložišti. Umožnit to má novela, která by měla být tento týden na programu sněmovny.

Podle prezidenta České lékárnické komory Stanislava Havlíčka však žádná novela zneužívání léků nezabrání. Evidenci lidí v substituční léčbě umožňuje platný zákon. Není však podle něj využíván, ministerstvo zdravotnictví neprovádí dohled, jak by podle zákona mělo.

„Přijetím novely umožníte vládě neprodleně přijmout opatření proti nelegálnímu šíření těchto léků v ČR, ke kterým ji v lednu vyzval Výbor OSN pro kontrolu narkotik,“ uvádí Beneš v dopise, který dnes zaslal poslancům.

Vláda již loni v prosinci upřesnila, držení jakého množství drogy je hodnoceno jako přestupek a kdy už se jedná o trestný čin. V případě Subutexu je to sedm tablet, tedy jedno balení léku.

Pokud by tyto léky byly evidovány v centrálním úložišti, zapisovalo by se také, který lékař a v jakém množství je napsal a který lékárník a v jakém množství je vydal. Pokud by psal lékař více, než je potřebná dávka pro běžnou léčbu, nebo by lékárník vydával více léku, než by bylo uvedeno na receptu, SÚKL by to okamžitě nahlásil policii.

S problémem seznámí veřejnost Národní protidrogová centrála a Grémium majitelů lékáren na úterní společné tiskové konferenci.

Havlíček ČTK řekl, že zneužití lze zabránit už podle platného zákona. Subutex nemá v sobě žádnou „pojistku“, takže ho narkomani místo rozpouštění pod jazykem aplikují injekčně. Suboxon tuto „pojistku“ proti rozpuštění má, takže ho nelze aplikovat injekčně, tím zájem narkomanů o lék klesá.

„K 1. únoru dokonce získal Suboxon úhradu ze zdravotního pojištění, aby se tato terapie preferovala. SÚKL však stanovil této substituci výrazné omezení, aplikace je možná jen v nízkoprahových zařízeních. Tím zcela zrušil původní záměr, aby se Suboxon zvýhodnil přes Subutexem,“ uvedl. Pro uživatele substitučních látek je podle něj tedy lék nedosažitelný a v lékárně si ho nemohou vyzvednout.

Marek Hampel za Grémium majitelů lékáren ČTK řekl, že vlastníci lékáren zmíněnou novelu podporují. Jsou v ní zapracovány všechny připomínky Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), takže zneužití dat pacientů nehrozí.

Hampl uvítal, že nově se v návrhu objevuje v přesně vymezených situacích nově zapracovaná povinnost informovat Národní protidrogovou centrálu o podezřelých transakcích s léčivy.

„Způsob evidence výdeje léčiv navržený v novele je velmi účinným prostředkem v boji proti nelegálnímu zneužívání léčiv pro výrobu omamných a psychotropních látek,“ shrnul.

Ohodnoťte tento článek!