SÚKL hlavně hlídá kvalitu a dostupnost léků na českém trhu

Vizitka Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

– Posláním ústavu je zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze farmaceuticky jakostní, účinná a bezpečná humánní léčiva a funkční zdravotnické prostředky. Dále dohlíží na reklamu na humánní léčivé přípravky. Od počátku roku 2008 je pověřen stanovováním maximálních cen léčivých přípravků a stanovováním výše a podmínek jejich úhrady ze zdravotního pojištění.

– Byl zřízen vyhláškou ministerstva zdravotnictví z dubna 1952. Předchůdcem dnešního SÚKL byl Ústav pro zkoumání léčiv, zřízený už roku 1918. Kromě pražského ústředí má regionální pracoviště v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě a Plzni.

– SÚKL je správním úřadem, který je podřízen ministerstvu zdravotnictví. V čele organizace stojí ředitel, jehož jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Plní také úkoly Státní agentury pro konopí pro léčebné použití; uděluje licence k pěstování konopí pro léčebné použití a zajišťuje jeho výkup.

– Podle výroční zprávy za rok 2016 měl SÚKL 446 zaměstnanců, ročně hospodaří s více než 600 miliony korun. Jen menší část svého rozpočtu přitom ústav čerpá ze státního rozpočtu (v roce 2016 to bylo 129 milionů korun), většinu prostředků SÚKL získává za odborné úkony pro výrobce, distributory, prodejce a za správní poplatky.

– Zatím naposledy se vedení ústavu vyměnilo v únoru 2014, a to už popáté od roku 2006, když tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) odvolal ředitele Pavla Březovského (ve funkci byl od roku 2012) a nahradil jej Zdeňkem Blahutou. Následně zadaný audit pak zjistil údajné nevýhodné smlouvy a pronájmy, zbytečné výdaje na mzdy či změny v předmětu zakázek, zadaných za úřadování Březovského.

– V poslední době Blahutou vedený SÚKL čelil kritice kvůli systému elektronických receptů eRecept, který má být povinný od ledna. Část lékařské veřejnosti i lékárníků jej označuje za nepřipravený. Blahuta ovšem v dopise adresovaném poslanci ANO a nyní už premiérovi Andreji Babišovi koncem listopadu napsal, že SÚKL je na systém elektronických předpisů připraven, i když odpůrci tvrdí opak.

Přehled ředitelů SÚKL od roku 1993:

Jan Mikeska (1993-1994)

Milan Šmíd (1994-2006)

Michal Sojka (červenec-září 2006)

Jitka Šabartová (září-prosinec 2006)

Martin Beneš (2007-2012)

Pavel Březovský (2012-2014)

Zdeněk Blahuta (2014-2017)

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!