SÚKL pochybil ve správních řízeních i zakázkách, ukázala kontrola

Správní řízení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) byla v letech 2016 a 2017 podle ministerské kontroly příliš dlouhá. Ústav chyboval i ve veřejných zakázkách a personáliích, uvedlo dnes ministerstvo zdravotnictví v tiskové zprávě. Stanovování cen a úhrad léků ve správních řízeních je jeden z hlavních úkolů lékového ústavu. Dále například kontroluje lékárny nebo provozuje centrální úložiště elektronických receptů. SÚKL v prohlášení uvedl, že přijal pod novým vedením opatření k nápravě.

Několik tisíc nevyřízených žádostí kontroloři podle ministerstva odhalili v oblasti zdravotnických prostředků, mnohé zůstaly i v oblasti registrace, cen a úhrad léčiv. Některé lhůty bylo překročeny i několikanásobně. Zákonem stanovená lhůta, kterou má úřad pro posouzení, je 165 dní. Průměrná doba je ale až třikrát delší. Bez stanovené ceny a případné úhrady z veřejného zdravotního pojištění nemohou lékaři pacientům nové léky předepisovat.

Bývalý ředitel ústavu Zdeněk Blahuta odešel na vlastní žádost před koncem loňského roku. Koncem června jmenoval ministr Adam Vojtěch (za ANO) novou ředitelkou ústavu Irenu Storovou.

Ústav podle jejího dnešního vyjádření zavedl průběžnou kontrolu správních řízení. „Nástroj, který jsme pracovně nazvali monitoring interních lhůt, zaručí, že bude-li dodržen termín náš, vnitřní, bude možné splnit i lhůtu zákonnou. Zároveň chceme více aktivně komunikovat s žadateli. Věřím, že pravidelná školení a konzultace zlepší kvalitu předkládané dokumentace a zefektivní práci ústavu,“ uvedla ředitelka SÚKL.

Pacienti podle ní často ústav kontaktují, proč ještě lék není dostupný, když už je u Evropské lékové agentury registrován. SÚKL může zahájit správní řízení jen v případě, že si výrobce nebo jeho zástupce v Česku o stanovení úhrady požádá. Žádosti obsahují stovky, někdy i tisíce stran, které musí ústav posoudit. Do řízení pak vstupují zdravotní pojišťovny nebo odborné lékařské společnosti.

Připravuje se i novela zákona, který tuto problematiku upravuje. Předložena by měla být příští rok.

U veřejných zakázek kontrola odhalila nedostatky v jejich zadávání, byly v rozporu s vnitřními směrnicemi ústavu a zákonem. „Jednalo se zejména o pochybení v hodnocení nabídek, kdy opakovaně docházelo k různému přístupu k hodnotícím kritériím, například u kvalifikací uchazečů. U některých byla předložená kvalifikace uznána a v jiných případech nikoliv,“ uvedlo ministerstvo.

Kritizovalo také rozdělování odměn a hodnocení plnění úkolů. Ústav také podle něj nehospodárně využíval peníze na vzdělávání zaměstnanců. Státní ústav pro kontrolu léčiv nyní zpracovává písemnou zprávu ke zjištěním z kontroly, ministerstvo ji chce mít do tří měsíců.

Ohodnoťte tento článek!